Project Description

Projekt “INTERvolunteering” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
W projekcie EVS „INTERvolunteering” wzięło udział 5 zagranicznych wolontariuszy z Włoch, Rumunii, Niemiec i dwie osoby z Francji. Projekt realizowany był w Krakowie, zaś wolontariusze odbyli 6, 8 i 10 miesięczny Wolontariat Europejski. Uczestnicy projektu wspierali organizacje przyjmujące (Centrum Autyzmu, Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 11 w Krakowie, Internationaler Bund Polska i Przedszkole nr 92 w Krakowie) a ich działania skierowane były do młodzieży wykluczonej społecznie i dzieci autystycznych, dzieci w wieku 3-13 lat i innych wolontariuszy. Wolontariusze wzięli również udział w spotkaniach i warsztatach poświęconych tematyce dialogu międzywyznaniowego takich jak spotkanie z przedstawicielką Centrum Muzułmańskiego i organizacji Wielokulturowy Kraków czy organizatorami Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Pierwszym celem projektu było promowanie pracy socjalnej w celu lepszego zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych. Cel został osiągnięty poprzez aktywną postawę wolontariuszy w placówkach, ich codzienne starania i zaangażowanie, co zostało także dostrzeżone podczas wizyty monitorującej Narodowej Agencji w Centrum Autyzmu. Wolontariusze mieli okazję poznać metody pracy z osobami autystycznymi a przede wszystkim lepiej zrozumieć trudności z którymi na co dzień mierzą się osoby wykluczone. Również na fanpage’u Facebookowym IB (aktualnie ma 1450 obserwatorów) dzieliliśmy się rezultatami ich pracy. Wolontariusze wzięli także udział w pikniku na Farmie Życia, fundacji aktywizującej dorosłych ze spektrum autyzmu, podczas którego przygotowali szereg aktywności.

Drugim celem projektu było zdobycie nowych umiejętności zarówno osobistych jak i związanych z wykonywaną pracą. Wolontariusze dzięki takim wydarzeniom jak wystawa fotograficzna ukazująca wielokulturowy i multireligijny Kraków czy scena dotycząca dialogu międzyreligijnego, mieli możliwość rozwinięcia swojej kreatywności a także umiejętności organizacyjnych. Mieszkając w międzynarodowym środowisku rozwinęli również szereg kompetencji osobistych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze poznali metody pracy z przedszkolakami, a także dziećmi i młodzieżą cierpiącą na autyzm.

Trzecim celem było podniesienie świadomości na temat dialogu międzywyznaniowego i jego znaczenia we współczesnym społeczeństwie europejskim. Wolontariusze po serii spotkań z przedstawicielami różnych religii lub przedstawicielami organizacji na rzecz różnych wyznań, przygotowali scenkę dotyczącą dialogu międzyreligijnego. Została ona przedstawiona w krakowskim centrum kultury i szkole podstawowej. Ponad to, zorganizowali wystawę fotograficzną dotyczącą wielokulturowości w Krakowie, której otwarcie miało miejsce podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

Cała idea projektu oparta była na metodologii nieformalnej, uczeniu się przez doświadczenie i przez działanie. Wolontariusze pracujący w Centrum Autyzmu wspierali pracowników w codziennych zajęciach poświęconych edukacji i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. W obu przedszkolach wolontariusze pomagali nauczycielom w pracy z dziećmi, wzbogacając codzienne zajęcia o kontekst międzykulturowy. Wolontariuszka wspierająca IB Polska pomogła koordynatorom w upowszechnianiu wyników projektu i nowości, a także promocji imprez organizowanych przez wolontariuszy. Poznała sposoby zarządzania mediami społecznościowymi, tworzyła posty na blogu i była częściowo odpowiedzialna za koordynację działań integracyjnych dla wolontariuszy.

Projekt umożliwił wszystkim zaangażowanym beneficjentom lepsze zrozumienie problemów osób niepełnosprawnych i traktowanie ich z szacunkiem i godnością należną każdemu człowiekowi. Z drugiej strony, podczas realizacji projektu, została zwiększona świadomość i promocja dialogu międzywyznaniowy i różnorodność w obrębie lokalnej społeczności, a także na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Wolontariusze wraz z koordynatorami i naszymi partnerami projektowymi zorganizowali wystawę na temat wielokulturowości i różnych religii w Krakowie. Otwarcie wystawy miało miejsce podczas obchodów Dnia Wolontariusza 5-ego grudnia 2017 roku i docelowo dotarła do około 50 osób. Wśród nich byli bieżący i dawni wolontariusze innych projektów realizowanych przez IB Polska, pracownicy organizacji partnerskich, rodzice dzieci z przedszkoli i Centrum Autyzmu, mentorzy, nasi obserwatorzy na Facebooku, wolontariusze i pracownicy innych organizacji EVS w Krakowie a także studenci wymiany Erasmus+.