Project Description

Projekt Intergenerational Network został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”

„Intergenerational Network” (PL-21-107-2012-R2) to kolejny projekt Wolontariatu Europejskiego zrealizowany przez Internationaler Bund Polska przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Głównym celem projektu była ukazanie stereotypów obecnych w relacjach pomiędzy młodzieżą a ludźmi starszymi oraz próba przezwyciężenia „konfliktu pokoleń”. W ciągu 18 miesięcy trwania projektu gościliśmy w Krakowie czterech wolontariuszy: Andrasa i Daniela z Węgier, Joela z Francji oraz Maxa z Niemiec. Ich działania miały pokazać, że młodzi ludzie chętnie angażują się w organizację inicjatyw skierowanych do starszych, również niepełnosprawnych.

Praca w Stowarzyszeniu Siemacha

Daniel oraz Max pracowali w stowarzyszeniu Siemacha, prowadzącym świetlice środowiskowe dla młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. Początkowo, asystowali przy prowadzeniu zajęć, jednak w ciągu kolejnych miesięcy ich pobytu w Polsce rozwijali się coraz bardziej podejmując nowe wyzwania.  Prowadzili warsztaty i zajęcia dla młodzieży. Zorganizowali Dni Niemieckie oraz Węgierskie, uczyli angielskiego i niemieckiego (Max) oraz pomagali chętnym w odrabianiu prac domowych. Co więcej, Daniel, w współpracy z węgierskimi partnerami zorganizował dla dzieci wycieczkę do Węgier. Nie można pominąć także roli koordynatorów ze stowarzyszenia Siemacha. Pomogli wolontariuszom zaaklimatyzować się w nowym miejscu i z uśmiechem na twarzy wejść w nowe środowisko pracy.

Max, zainteresowany zdobywaniem doświadczeń również w innych placówkach, zdecydował się kontynuować swoją przygodę z Wolontariatem Europejskim w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, gdzie pracowali Andras i Joel. Szkoła składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum szkół średnich w ramach którego uczniowie z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej. Mają zajęcia, które pomagają w codziennym życiu oraz adaptacji. Zadaniami wolontariuszy było przede wszystkim wspomaganie prowadzących zajęcia (rysunek, śpiew, praca z komputerem, gry ruchowe, szkolenia ubierania się, szycie, gra na instrumentach muzycznych, ogrodnictwo, gotowanie, prace artystyczne i warsztaty ceramiczne). Chłopcy nieśli również indywidualną pomoc uczniom podczas zajęć, a dodatkowo, pomagali przy karmieniu niepełnosprawnych. Ponadto, uczestniczyli w szkoleniach w placówce, związanych z przydzielonymi im zadaniami. Aktywnie angażowali się także w wycieczki, czy koncerty charytatywne organizowane przez placówkę.

Międzypokoleniowe spotkanie wolontariuszy z seniorami

Projekt zwieńczyliśmy spotkaniem z seniorami w Ośrodku Wsparacia dla Osób Starszych Caritas. W czasie spotkania prezentowaliśmy odmienne kultury europejskich państw, wykorzystując różne sposoby komunikacji. Zaczynając od nauki podstawowych węgierskich słów, a kończąc na wspólnym śpiewaniu piosenek po polsku (co było wyzwaniem dla naszych wolontariuszy), czy też po niemiecku (seniorzy poradzili sobie świetnie). Sposobem na przełamanie bariery językowej była komunikacja w sposób niewerbalny.

Idealnym podsumowaniem spotkania z seniorami, jak i całego projektu „Intergenerational Network” jest przysłowie zacytowane przez Maxa – „Życie zaczyna się gdy kończysz 66 lat”. Energia, którą emanują seniorzy i ich otwartość na nowe doświadczenia zdecydowanie świadczą o tym, że nie tylko młodych ludzi można nazwać Obywatelami Europy. Także osoby starsze zasługują pełnoprawnie na to miano.