Project Description

Głównym celem naszego projektu „Find Your Balance” jest inspirowanie młodych ludzi do wprowadzenia zmian w swoim życiu i znalezienia drogi, która najlepiej odpowiadałaby ich potrzebom a także była dla nich wzbogacająca. Pracujemy nad takimi zagadnieniami jak: zarządzanie czasem, zarządzanie budżetem, zdrowie psychiczne i wpływ jaki wywieramy na środowisko naturalne. Duża część projektu skupia się na umiejętnościach i zainteresowaniach wolontariuszy. Na co dzień wolontariusze będą wspierać w pracy Centrum autyzmu w Krakowie, Zespół Szkół
Integracyjnych w Waganowicach i Zespół Szkół Specjalnych nr 11. Gościmy 10 wolontariuszy, którzy uczestniczą w projekcie od 1 października 2022 do 30 czerwca lub 31 lipca 2023. W niektórych przypadkach wolontariusze rozpoczęli projekt później. Jest dla nas istotne aby podczas 10 miesięcy wolontariatu, przyjeżdżające do nas osoby czuły się istotnym członkiem lokalnej społeczności i widziały pozytywny wpływ jaki wywiera ich codzienna praca oraz dodatkowe aktywności. Chcielibyśmy zwiększyć ich wrażliwość i poczucie sprawczości.

Cele projektu „Find Your Balance” są następujące:

1) Wsparcie wolontariuszy w działaniach placówek edukacyjnych i wdrażaniu ich misji w życie.

Wolontariusze będą uczestniczyli a różnych aspektach pracy szkoły co pozwoli im na zdobycie wiedzy poprzez edukację poza formalną. W Centrum Autyzmu, Szkole Integracyjnej w Waganowicach i Zespole Szkół Specjalnych nr 11 ważną częścią działań będzie wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami. Często osoby te mają problemy z komunikacją co dodatkowo pozwoli rozwinąć wrażliwość i poczucie solidarności wolontariuszy a także pozwoli im zaobserwować, że różnorodność jest nieodłącznym komponentem społeczeństwa.

2) Kolejnym celem projektu jest ukazanie wolontariuszom ich wpływu na środowisko naturalne oraz sposobów na jego zmniejszenie.

Chcemy skupić się głównie na środowisku lokalnym oraz długotrwałym wpływie ich działań. Dzięki spotkaniom z koordynatorami i warsztatom wolontariusze odkryją sposoby na zmniejszenie ich szkodliwego wpływu na środowisko poprzez wdrożenie zielonych praktyk.

3) Trzeci cel naszego projektu to osobisty i społeczny rozwój wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że dzięki pracy w wyżej wspomnianych instytucjach uda im się rozwinąć wrażliwość, która pomoże im w rozpoznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby tych, którzy nas otaczają. Poprzez przebywanie w nowym, wielokulturowym środowisku, uczestnicy zdobędą (lub rozwiną) wiele nowych umiejętności takich jak: praca zespołowa i indywidualna, znajomość języka polskiego i polskiej kultury, efektywna komunikacja, umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia własnych mini-projektów. Dzięki rozwinięciu w tych sferach wzmocniona zostanie ich pozycja na rynku pracy.

Do tej pory nasi wolontariusze mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zarządzania czasem, komunikacji bez przemocy, międzykulturowego uczenia się, warsztatach integracyjnych w Starym Teatrze, warsztatach tworzenia warsztatów oraz wyrażania emocji. Świętowali z nami Boże Narodzenie, Andrzejki, Halloween. Mieli również okazje zaprezentować swoje kultury Centrum Aktywności Seniorów i Pracowni Młodych.