Project Description

Projekt Fair EVS Play został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+

logo erasmus plus

Nasz projekt Wolontariatu Europejskiego „Fair EVS Play” był realizowany w Krakowie. Wzięli w nim udział wolontariusze z Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Czwórka młodych ludzi pracowała w 2 krakowskich placówkach: Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oraz w Przedszkolu nr 92. Trzy główne cele projektu, to:

Promowanie włączenia społecznego poprzez sport (dzieci, młodzieży i dorosłych w tym z niepełnosprawnościami)

W projekcie spojrzeliśmy na sport jako aktywność łączącą różnych ludzi, czyli jako narzędzie włączenia społecznego i platformę budowania społeczności otwartej i niedyskryminującej. Nasi wolontariusze podczas codziennej pracy w placówkach mieli okazję brać udział w różnorodnych aktywnościach m.in. w zajęciach sportowych. W Zespole Szkół Specjalnych nr 11, gdzie pracowała trójka wolontariuszy podopieczni uczą się gry w boccię (dyscyplinę paraolimpijską drugą obok goal-balla, która nie występuje w sporcie tradycyjnym), a potem biorą udział w rozgrywkach międzyszkolnych. Wolontariusze mieli okazję zatem zarówno poznać tę grę, jak również podjąć rywalizację sportową z niepełnosprawnymi uczniami i wspierać ich w sportowych wysiłkach.

Wolontariusze zorganizowali także Integracyjny Dzień Sportu dla wolontariuszy EVS, którzy nie pracowali z uczniami niepełnosprawnymi. Dzięki temu uczniowie mieli szansę uczyć sprawne osoby nowej dyscypliny. Zostały zorganizowane rozgrywki, w których wielokrotnie to uczniowie ZSS11 okazywali się zwycięzcami. Wolontariusze spotkali się z niepełnosprawnymi sportowcami podczas maratonu krakowskiego a także podczas otwarcia hali sportowej dla niepełnosprawnych. Mieli wtedy okazję przeprowadzić wywiad z paraolimpijczykiem, jeżdżącym na handbiku (rowerze z napędem ręcznym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu) Rafałem Szumcem – posłuchać o jego spojrzeniu na zasadę Fair

Play i na to jaką rolę odgrywa sport w jego życiu. Wolontariusze podczas tych spotkań poznali motywacje os. niepełnosprawnych, ich sposoby na trening i mogli przekonać się że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w uprawianiu sportu. Tymi doświadczeniami wolontariusze dzielili się w codziennej pracy i podczas prowadzonych dodatkowych działań dla dzieci i młodzieży.

Promowanie i wcielanie w życie zasady Fairplay

Kolejnym celem projektu było promowanie i wcielanie w życie zasady Fairplay. Wiązało się to także ze wzmocnieniem postaw niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości. Podczas naszych działań promowaliśmy pozytywne postawy m.in. otwartość wobec drugiej osoby bez względu na jej płeć, wiek, religię, narodowość etc. Mimo pewnych modyfikacji planowanych działań (także ze względu na mniejszą ilość uczestników projektu), udało nam się poznać lepiej świat sportu os. niepełnosprawnych i podzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Podczas organizacji wspólnych rozgrywek sportowych i innych działań projektowych kładliśmy nacisk na zastosowanie zasad Fairplay w praktyce, aby wzmocnić pozytywne postawy zarówno w wolontariuszach jak i odbiorcach naszych działań. W różnych momentach projektu odwoływaliśmy się do zasady Fair Play. Podejmowaliśmy dyskusję na ten temat podczas organizacji i podziału pracy między różnych wolontariuszy, czy w momentach kryzysu wolontariuszy podczas projektu. Projekt wspierał rozwój umiejętności pracy w zespole. Nie dla wszystkich uczestników było to naturalne. Grupa projektowa nie była naturalnie zintegrowana. Podejmowane wspólnie zadania i spotkania także ze sportowcami pozwoliły im na podjęcie refleksji i dyskusji na temat współpracy i wzajemnego wsparcia.

Uczenie pracy w zespole i innych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej

Ostatnim z głównych celów projektu było uczenie pracy w zespole i innych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. W naszym projekcie wolontariusze mieli okazję pracować w zespole międzynarodowych i wielokulturowym, w różnych środowiskach i z różnymi beneficjentami. Wolontariusze oprócz pracy w placówkach współpracowali również w ramach swojej grupy projektowej wraz z koordynatorami i mentorami. Było to doskonałym polem do uczenia się międzykulturowej komunikacji w zespole składającym się z wielu różnych narodowości, kręgów kulturowych.

Wszystkie zdobyte kompetencje wolontariusze mogli opisać szeroko w certyfikacie Youthpass, a rekomendacje i inne certyfikaty zdobyte podczas projektu dodatkowo wzmocniły walidację umiejętności. Nabycie nowych kompetencji zaowocowało podjęciem pracy przez dwójkę wolontariuszy, a także dalszej nauki przez jednego z nich. Dla Esti i Bruno także obowiązkowość i regularność w pracy były wyzwaniem. Ich doświadczenia spotkań z niepełnosprawnymi sportowcami pokazywały im jak ważna jest wytrwałość i regularność.

W związku z tym, że realizujemy kilka projektów EVS równocześnie i często włączamy wolontariuszy do działań innych wolontariuszy. Uczestnicy projektu Fair EVS Play mogli zwiększyć wiedzę dotyczącą ochrony środowiska i rozszerzyć znacznie świadomość ekologiczną dzięki współpracy z wolontariuszami z projektu Keep Greening.

Project Fair EVS Play – wybrane zdjęcia z wydarzeń dotyczących uprawiania sportu przez os. niepełnosprawne:

MARATON z udziałem osób na wózkach (hand-bikerów), w środku zwyciezca Rafał Szumiec, z którym mieliśmy okazję spotkać się i rozmawiać:

INTEGRACYJNY DZIEŃ SPORTU W ZSS11:

Ece gra w tenisa z Gabrysią (uczennicą szkoły specjalnej)

Rozgrywki bocci (drużyny mieszane – właśnie Marii znowu nie udało się właściwie rzucić piłki, co sprawiało dużo radości uczniom ze szkoły)

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Bruno próbuje rzutów karnych w koszykówce na wózku

Próbujemy goal-balla – dyscypliny paraolimpijskiej dla os. niewidomych

Gry dla osób z różnymi uszkodzeniami narządu wzroku

 

Post Bruna: My EVS encounter with ABLED https://ib-polska.pl/youth/?p=1303

Podsumowanie projektu w wersji filmowej: