Project Description

Maria z Belgii i Bertrand z Francji przyjechali do Krakowa, by wziąć udział w projekcie „EVS- wspólna praca dla społeczności Krakowa i Nowej Huty”. Wolontariuszka  Maria pracowała w Dziennym Ośrodku Socjoterapii „Na Kozłówku”, a Bertrand w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krakowie na os. Górali 19.

Maria pracując od grudnia 2009 do czerwca 2010 nabyła nowe kompetencje społeczne, kulturowe i zawodowe. Poprzez uczestnictwo w projekcie poznała metody pracy z dziećmi i młodzieżą – także tą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Nauczyła się współpracować w grupie, pomagała wychowawcom w prowadzeniu zajęć, współorganizowała zajęcia plastyczne, animacji komputerowej i sportowe odbywających się na terenie Ośrodka i poza nim, wspierała wychowanków w nauce  j. angielskiego poprzez organizację konwersacji dla dzieci i  młodzieży. Wolontariuszka zapoznała się także z językiem specjalistycznym związanym z pedagogiką.

Bertrand pracował od września 2009 do czerwca 2010. Nauczył się jak powinien się zachowywać, czego może się spodziewać po podopiecznych WTZ. Wolontariusz poznał kadrę ośrodka, która wprowadziła go w zasady funkcjonowania 15 pracowni gdzie następnie podjął swoje obowiązki. Bertrand poprzez udział w projekcie nabył kwalifikacji z zakresu pracy socjalnej skierowanej do osób niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno na poziomie bezpośredniej pracy z takimi osobami, jak również na poziomie funkcjonowania organizacji, jaką są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wolontariusz nabył wiedzę dotyczącą pedagogiki specjalnej oraz metod terapeutycznych stosowanych w placówce oraz nauczy się współpracy z zespołem.

Projekt „EVS- wspólna praca dla społeczności Krakowa i Nowej Huty” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.