Project Description

Projekt „EVS – Spread the light” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus

„EVS – Spread the light” to projekt, który realizowany był w Krakowie. W projekcie wzięło udział czterech wolontariuszy. Były to młode osoby z Francji, Węgier, Bośni i Hercegowiny oraz Włoch. Działania wolontariuszy trwały 10 miesięcy.

Ivana z Bośni i Hercegowiny oraz Antonio z Włoch pracowali w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes, natomiast Marianna z Węgier i Bastien z Francji byli wolontariuszami w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11. Obie placówki zajmują się osobami niepełnosprawnymi.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej Gaudium et Spes wolontariusze asystowali przy rehabilitacji zawodowej i społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, która umożliwia im zdobycie wiadomości i odpowiadających ich możliwościom umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Rehabilitacja prowadzona jest w pracowniach: komputerowej, plastycznej, stolarsko-konserwatorskiej, krawieckiej, rękodzieła, gospodarstwa domowego czy językowej.

Wolontariusze z Węgier i Francji asystowali nauczycielom i terapeutom w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11, w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Szkoła składa się z szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich w ramach którego uczniowie z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej mają zajęcia wspierające ich w radzeniu sobie w życiu codziennym, a w pewnych przypadkach także w życiu zawodowym

Zajęcia w placówkach goszczących zostały dopasowane do profilu i zainteresowań wolontariuszy, tak aby projekt przyniósł jak najwyższe zadowolenie z osiągniętych wyników uczenia się. W trakcie trwania projektu „EVS – Spread the light” wolontariusze poznali szereg metod pracy i terapii niepełnosprawnych, zyskali praktyczne doświadczenie pracy w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, nauczyli się jak samodzielnie realizować własne projekty, a także znacznie zwiększyli swoje kompetencje międzykulturowe. Projekt skonstruowany został w taki sposób, że wolontariusze nabywali nowych umiejętności, kompetencji w sposób nieformalny, tak by rozwinąć podstawowe umiejętności i podnieść poczucie odpowiedzialności społecznej za swoje działania.

Celem projektu było działanie na rzecz zwiększenia włączenia społecznego marginalizowanych grup społecznych – niepełnosprawnych, ale i seniorów. Ponadto, „EVS – Spread the light” miał na celu promować wolontariat jako narzędzie i środek aktywności społecznej, będącej filarem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wolontariusze w trakcie trwania projektu przygotowali artykuły opisujące swoją pracę i wpływ zdobywanego doświadczenia na siebie oraz swoje otoczenie, obecnie i w przyszłości. Artykuły opublikowane zostały na stronach org. partnerskich oraz na portalu Regionalnego Centrum Wolontariatu. Wolontariusze zorganizowali także spotkanie opierające się na idei „żywej biblioteki”, adresowane do seniorów i lokalnej młodzieży, w trakcie którego podzielili się swoimi doświadczeniami oraz opowiedzieli o sobie i efektach udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Uczestnictwo w projekcie zwiększyło chęć społecznego zaangażowania się wolontariuszy, ale także osób pośrednio zaangażowanych w projekt, i odbiorców planowanych działań dodatkowych.

Wolontariusze w trakcie trwania projektu mieli szansę nauki języków obcych, realizowania własnych aktywności i pracy w innym europejskim kraju oraz zrozumienia nieznanych dotąd kultur.

Wszyscy wolontariusze biorący udział w projekcie „EVS – Spread the light” mieli zapewnione stałe wsparcie logistyczne i merytoryczne, kurs języka polskiego oraz opiekę mentora. Projekt trwał 18 miesięcy.