Project Description

Rafaela przyjechała z Niemiec do Krakowa, by wziąć udział w projekcie „Europejski wolontariat na rzecz wielokulturowości i integracji europejskiej!”. Wolontariuszka  pracowała w Dziennym Ośrodku Socjoterapii od 15 sierpnia 2008  do 14 września 2009

Projekt, zakładał przede wszystkim możliwość jej zaangażowania się w pracę ze społecznością lokalną poprzez uczestnictwo w pracy fundacji Internationaler Bund Polska oraz dziennego ośrodka socjoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”.

Podczas pracy w fundacji wolontariuszka współpracowała przy projektach polsko- niemieckich Leonardo da Vinci, przy organizacji konferencji międzynarodowej nt. Kształcenia zawodowego oraz opracowała autorski program trójstronnego spotkania młodzieży z Polski, Czech i Niemiec, dotyczącego najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia wolontariuszka uczestniczyła w seminariach organizowanych w Polsce zdobywając wiedzę teoretyczną dotyczącą tematyki projektu, jak również uczyła się jak zarządzać cyklem projektu.

W pracy w Stowarzyszeniu „U Siemachy” wolontariuszka przygotowywała i współprowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu muzyki, plastyki, sportu, matematyki, teatru oraz szeroko pojętej edukacji międzykulturowej. Uczestniczyła także w wyjeździe wakacyjnym z dziećmi na Węgry, gdzie wspomagała kadrę wychowawców.

Projekt „Europejski wolontariat na rzecz wielokulturowości i integracji europejskiej!” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.