Project Description

Projekt “ENTER your entrepreneurial spirit” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
Projekt Wolontariatu Europejskiego ”ENTER your entrepreneurial spirit” odbywał się w Krakowie, trwał 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy w organizacjach goszczących realizowane były przez 10 miesięcy. W projekcie wzięło udział 5 wolontariuszy pochodzących z Hiszpanii, Francji, Bułgarii i Włoch, którzy pracowali w dwóch krakowskich szkołach – w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.

Pobudzenie ducha przedsiębiorczości

Pierwszym celem projektu było rozwijanie ducha przedsiębiorczości i własnej inicjatywy/aktywności młodych ludzi. Cel ten osiągnęliśmy poprzez spotkania inspirujące z młodymi biznesmenami i działaczami społecznymi z Krakowa. Po serii spotkań wolontariusze wykorzystali narzędzia i wiedzę, którą zdobyli i z pomocą koordynatorów zorganizowali warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce przedsiębiorczości.

Wsparcie w przygotowaniu wolontariuszy do wejścia na rynek pracy

Kolejnym naszym celem było wsparcie w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy. Wolontariusze dzięki udziałowi w projekcie mieli możliwość pracy w środowisku międzynarodowym. Obycie międzykulturowe, znajomość nowych języków, praca w zespole, sumienność, odpowiedzialność to tylko niektóre z kompetencji które rozwinęli. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach międzykulturowych, artystycznych oraz w warsztatach dotyczących profesjonalnego przygotowania CV. Ponadto sami inicjowali rozmaite wydarzenia jak warsztaty feministyczne, wieczorki kulturalne czy pokazy filmowe.

Praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych placówek goszczących

Trzecim z głównych celów była efektywna praca na rzecz podopiecznych placówek goszczących, która przyniosła korzyści zarówno uczniom jak i wolontariuszom. Praca na rzecz dzieci z grup często marginalizowanych była dla wolontariuszy wyzwaniem.  Rozwinęła w nich postawę akceptacji i tolerancji wobec osób słabszych czy niepełnosprawnych. Dla dzieci i młodzieży oraz kadry placówek spotkanie z wolontariuszami z krajów odmiennych kulturowo było kolejnym cennym doświadczeniem.

Dwie wolontariuszki Laura z Hiszpanii oraz Sofia z Włoch pracowały w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. W skład zespołu szkół wchodzi szkoła podstawowej, gimnazjum i szkoła średnia. Wolontariuszki wspierały uczniów z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej podczas zajęć, które mają im pomóc w radzeniu sobie w życiu codziennym.

Trzy osoby Dilyana z Bułgarii, Thomas z Francji oraz Maria z Hiszpanii pracowały w szkole podstawowej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11. Zadaniem i rolą wolontariuszy było wspieranie uczniów oraz nauczycieli w ich działaniach, pomoc w akcjach i projektach prowadzonych w szkole.

Wolontariusze uczestniczący w projekcie nauczyli się budować relacje z przełożonymi, współpracować w zespole oraz samodzielnie brać na siebie inicjatywę i odpowiedzialność za zrealizowanie konkretnego działania. Dzięki zrealizowanym celom i rezultatom projektu, wolontariusze będą potrafili w pełni i świadomie angażować się w życie społeczności lokalnych. Uczestnicy projektu będą mogli działać jako przedstawiciele i liderzy, wcielać w życie własne inicjatywy, reprezentować dany region czy organizację na szerszej arenie.

ZOBACZ: gra stworzona przez wolontariuszy w ramach projektu >> zobacz materiały