Project Description

Centrum Wielokulturowe w Krakowie jest innowacyjnym projektem współfinansowanym przez Miasto Kraków, działającym w ramach programu Otwarty Kraków od 2021 roku.

Od 2024 roku Centrum Wielokulturowe działa w budynku Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych, przy ul. Zabłocie 20 (budynek A, 1 piętro). 

Głównym operatorem Centrum jest Fundacja Internationaler Bund Polska a partnerami Centrum na lata 2024-2025 są: Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, Kraków Expats Directory, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych i CASPAR – Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Centrum Wielokulturowe to miejsce spotkań dla przedstawicieli różnych kultur. Jest to przestrzeń, promująca dialog, włączenie, integrację i tworzenie wspólnej społeczności poprzez organizację różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, kulturowych i pomocowych.

Misją Centrum Wielokulturowego jest wsparcie wszystkich obcokrajowców, mieszkających w Krakowie w poszczególnych faz zakorzeniania się w naszym mieście.

Centrum Wielokulturowe działa na rzecz:

  • przybliżania mieszkańcom idei wielokulturowości oraz prezentowania różnych kultur poprzez wybrane praktyki kulturowe,
  • aktywizacji cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych do udziału w inicjatywach społecznych,
  • informowania o projektach realizowanych lub wspieranych przez gminę Kraków,
  • budowania społeczności opartej o współpracę międzykulturową z silnym wsparciem grupy wolontariuszy.

Promowanie i umacnianie wielokulturowości stanowi główny cel działalności Centrum Wielokulturowego. Działania te opierają się na szacunku i tolerancji dla różnic oraz wyzbyciu się uprzedzeń i związanych z nimi stereotypów.

Centrum Wielokulturowe prowadzi różnorodne działania skierowane do wszystkich mieszkańców Krakowa, m.in. spacery po Krakowie w różnych językach, konwersacje językowe, warsztaty kulinarne i śniadania wielokulturowe, konferencje, spotkania, koncerty, a także wspiera organizacje, grupy nieformalne oraz inicjatywy oddolne, w realizacji wielokulturowych wydarzeń.

W ramach Centrum Wielokulturowego działa również Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. W Punkcie każdy obcokrajowiec może uzyskać informacje dotyczące kwestii związanych z życiem i pracą w Polsce. Może skorzystać także z porad prawnych, wsparcia psychologicznego, wsparcia zawodowego, czy pomocy w dopełnieniu procedur związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców informuje i na bieżąco monitoruje sytuację obcokrajowców w Krakowie i w Polsce.