Project Description

Fundacja IB Polska od 1 marca do 31 grudnia 2021 jest operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie, w ramach którego prowadzony jest Punkt Informacji dla Obcokrajowców.

Centrum Wielokulturowe

Naszym marzeniem jest stworzenie w Krakowie miejsca przyjaznego dla mieszkających w Krakowie obcokrajowców, miejsca budowania relacji i wzajemnego poznawania się.

Centrum Wielokulturowe będzie podejmowało działania w zakresie:

 • informowania mieszkańców Krakowa na temat organizacji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w mieście
 • organizowania zajęć integracyjnych dla obcokrajowców oraz członków mniejszości narodowych i etnicznych z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego
 • pomocy w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji, aktywizowania cudzoziemców i włączanie ich w inicjatywy lokalne;
 • wsparcia cudzoziemców i mniejszości narodowych i etnicznych w realizacji wydarzeń prezentujących kulturę oraz historię swoich krajów
 • budowania bazy wolontariuszy i pośredniczenia w kontaktach między obcokrajowcami a wolontariuszami
 • organizacji działań edukacyjnych dla obcokrajowców oraz Polaków mieszkających w Krakowie
 • popularyzowania wiedzy wśród cudzoziemców mniejszości narodowych i etnicznych na temat wydarzeń kulturalno-oświatowych realizowanych w Krakowie

Planujemy prowadzić działania międzykulturowe, organizować spotkania, projekcje, debaty, warsztaty kulinarne i empatyczne, konferencje, seminaria i inne wydarzenia.

Będziemy też udostępniać przestrzeń i udzielać wsparcia aktywistom_tkom, NGOsom i grupom nieformalnym pracującym z i dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie.

Centrum Wielokulturowe

Fundacja Internationaler Bund Polska
ul Wrocławska 37a/320
30-011 Kraków

Dyżury Koordynatora Centrum Wielokulturowego

wtorki od 10:00-14:00 oraz czwartki od 14:00-18:00
tel: +48 517 448 487
Instagram: @centrumwielokulturowekrk
FB: @centrumwielokulturowekrk
Twitter: @cw_krakow

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

Punkt oferuje usługi z zakresu:

 • udzielania informacji na temat procedur związanych z legalizacją pobytu, uzyskania obywatelstwa oraz pozwolenia o pracę
 • usług informacyjnych dotyczących oferty GMK (w zakresie edukacji, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, rynku pracy, meldunku, zatrudnienia, pomocy os. bezrobotnym i znajdującym się w sytuacji kryzysowej, bądź dotkniętych niepełnosprawnością)
 • pomocy osobom dotkniętym dyskryminacją lub ofiarom przemocy

Można skorzystać z:

 • bezpłatnej pomocy prawnej
 • wsparcia psychologicznego
 • z usługi tłumaczy i asystentów cudzoziemskich

Znajdziesz nas:

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Karmelicka 46/51
31-128 Kraków
tel. 887 201 598
FB @MigrantInfoPointKrk
WWW: otwarty.krakow.pl