Project Description

Celem projektu było udzielenie  kompleksowego i profesjonalnego wsparcia dla osób niewidomych oraz  niedowidzących z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i miasta Tychy. Realizowany był w okresie od 1.02.2014 do 31.01.2016.

W ramach projektu uczestnicy korzystali  z:

  • warsztatów prowadzonych przez instruktora czynności dnia codziennego,
  • treningu mobilności,
  • warsztatów obsługi komputera przy pomocy programów dźwiękowych,
  • nauki pisma punktowego,

Dodatkowo każdy uczestnik objęty był opieką pracownika socjalnego oraz wolontariuszy. Ze wsparcia projektu skorzystało 30 osób niewidomych i niedowidzących oraz dodatkowo 20 osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowała fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy ze stowarzyszeniem Internationaler Bund e.V. (Niemcy) oraz Polskim Związkiem Niewidomych. Finansowany był przez stowarzyszenie Aktion  Mensch.