Project Description

W trwającym blisko 3,5 miesiąca projekcie (16.09.2013r. – 31.12.2013r.) wzięło udział 67 tyskich seniorów w wieku powyżej 60 lat. Zrealizowane zajęcia trwały łącznie ponad 600 godzin.
Tyscy seniorzy uczestniczyli m.in. w: warsztatach komputerowych, fotograficznych, tanecznych, wokalnych, psychologicznych („Jak być super babcią/Jak być super dziadkiem?”, „Gdy zostaję sam/sama”), a także w kursie nordic walking, zajęciach teatralnych, ruchowych, zajęciach z rękodzieła, artterapii, kursie krawieckim i treningu kulinarnym. Ponadto, uczestnicy angażowali się także w wolontariat, podejmując pracę w organizacjach pozarządowych. Punkt, w którym uczestnicy projektu CASiES mogli spotkać się i podyskutować zawiązał się w Klubie Seniora, tam też odbywała się część warsztatów oraz dodatkowe spotkania.

Projekt CASiES wpisywał się w założenia kampanii miejskiej „Aktywni 60 plus” i był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (na lata 2012-2013), a także przez miasto Tychy.