Project Description

Projekt Building Bridges thorugh Volunteering został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+

logo erasmus plus

„Building Bridges thorugh Volunteering” to projekt Wolontariatu Europejskiego, w którym wzięło udział 6 wolontariuszy z Tunezji, Ukrainy, Francji i Hiszpanii. Projekt miał na celu pogłębienie włączenia społecznego młodych ludzi zagrożonych marginalizacją, szczególnie ze względu na pochodzenie o podłożu migracyjnym a także zwiększenie społecznego uczestnictwa młodych ludzi, zwłaszcza na płaszczyźnie życia demokratycznego i obywatelskiego Europy. W dobie tzw. „kryzysu migracyjnego” oraz stopniowo narastającej radykalizacji młodych ludzi i budzących się ekstremizmów, działania na rzecz włączenia, zwalczania dyskryminacji i zachęcania do świadomego uczestnictwa obywatelskiego w duchu partnerstwa, zrozumienia i tolerancji nabierają szczególnie ważnego znaczenia.

Wolontariusze pracowali w Krakowie i Waganowicach

Wolontariusze pracowali w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz Zespole Szkół Integracyjnych w Waganowicach. Obie placówki skupiają się na pracy z dziećmi i młodzieżą bez względu na ograniczenia i przeszkody takie jak niepełnosprawność.

Oprócz swojej codziennej pracy w placówkach goszczących i wsparcia nauczycieli, rolą wolontariuszy było pokazanie korzyści płynących z integracji i akulturacji młodych osób wywodzących się z innych krajów lub środowisk kulturowych. Dodatkowo, wolontariusze spotkali się z lokalną młodzieżą w szkołach. Przeprowadzili prezentacje na temat korzyści płynących z mobilności, poznawania innych kultur i aktywnego angażowania się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego od samych podstaw.

Dodatkowym, choć nie mniej ważnym celem projektu, była promocja świadomego uczenia się i wypełniania luk w edukacji formalnej. Wolontariusze mieli też możliwość współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Regionalne Centrum Wolontariatu, Amnesty International czy Collaborate Kraków. Razem z nimi promowali edukację integracyjną, równość, niedyskryminację i rozwój kompetencji obywatelskich wśród młodych ludzi w Krakowie.

Rezultaty projektu

W rezultacie projektu wolontariusze wykształcili kompetencje istotne do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim. Uczyli się również przeciwdziałania dyskryminacji, a także przejmowania odpowiedzialności za własne działania. Dodatkowo wolontariusze starali się zachęcić lokalną młodzież do podejmowania podobnych inicjatyw. Zachęcali do korzystania z możliwości, jaką dają projekty mobilności i działania na rzecz tolerancyjnego i wielokulturowego społeczeństwa.

Liczymy na to, że w perspektywie długoterminowej projekt przyczynił się do budowania bardziej otwartego społeczeństwa, zmniejszenia marginalizacji osób wywodzących się z odmiennych kultur lub zmagających się z niepełnosprawnością, a także do większego włączania młodzieży w życie obywatelskie.

Linki do artykułów na blogu

  • Andres z Hiszpanii: https://ib-polska.pl/youth/?p=1054
  • Anna z Francji: https://ib-polska.pl/youth/?p=1050