Project Description

Projekt „Be equal” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Wolontariuszki Katrin i Paula w Stowarzyszeniu Siemacha

Dwie z wolontariuszek, Katrin i Paula pracowały w ośrodkach socjoterapeutycznych w stowarzyszeniu Siemacha. Katrin w centrum przy ulicy Lea, natomiast Paula na Kozłówku. W ośrodkach wolontariuszki asystowały, a z czasem współprowadziły zajęcia edukacyjne, plastyczne, międzykulturowe. Wspierały dzieci w ich codziennym odrabianiu zadań domowych.

Wolontariuszki w początkowym okresie pobytu w Polsce przede wszystkim zapoznawały się z metodami oraz charakterem pracy dziennego ośrodka socjoterapii  Siemachy , asystując zatrudnionym tam wychowawcom i terapeutom. Bazując na naszym doświadczeniu wiemy, że ten czas powinien być również poświęcony na ogólną adaptację wolontariuszek do nowej kulturowo rzeczywistości i nauki j języka polskiego, poznawanie kultury, czy historii kraju, jak również z Krakowa. Z czasem wolontariuszki mogły coraz bardziej samodzielnie przebywać z wychowankami, nigdy jednak nie pozostając same przy określonych zadaniach.

Wolontariuszka Karina w Warsztatach Terapii Zajęciowej Gaudium et Spes

Wolontariuszka Karina pracowała w Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES. Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, która umożliwia im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Rehabilitacja prowadzona jest w pracowniach: komputerowej, plastycznej, stolarsko-konserwatorskiej, krawieckiej, rękodzieła, gospodarstwa domowego, językowej. W ośrodku wolontariuszka asystowała, a z czasem współprowadziła zajęcia z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Karina pomagała w miarę swoich możliwości w rehabilitacji społecznej, m.in. z współorganizacja okolicznościowych imprezy sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, w których brali udział wychowankowie centrum – jako uczestnicy a także jako organizatorzy np.: wycieczki turystyczno – krajoznawcze, plenery artystyczne i wystawy prac uczestników, zawody sportowe itp. Do zadań wolontariuszki należała pomoc w organizacji imprez cyklicznych organizowanych przez WTZ., organizowanie animacji językowych – języka angielskiego oraz asystowanie terapeutom.

Wystawa fotograficzna w Żydowskim Muzeum Galicja

Pod koniec projektu zorganizowaliśmy z wolontariuszkami wystawę fotograficzną z udziałem wychowanków ośrodków. Wolontariuszki przygotowały serię warsztatów w których wychowankowie ośrodków rozmawiali o tym czym są uprzedzenia, dyskryminacja i bieda. W ramach zorganizowanych spotkań zorganizowane zostały dwa warsztaty fotograficzne przeprowadzone przez fotografa Wojciecha Wilczyka. Po zakończeniu warsztatów dzieci otrzymały jednorazowe aparaty, którymi wykonały zdjęcia.

Wolontariuszki przy wsparciu organizacji goszczących i koordynującej zorganizowały wernisaż wystawy fotograficznej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, podczas której zgromadzona publiczność głosowała na najlepsze zdjęcie. Trójka dzieci, która otrzymała największą ilość głosów otrzymała nagrody główne – aparaty fotograficzne, pozostałe dzieci otrzymały albumy fotograficzne oraz książki. Natomiast ci wszyscy, którzy pomagali wolontariuszkom czekoladki w ramach podziękowania za pomoc.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na Facebooku – zobacz (https://www.facebook.com/pg/InternationalerBundPolska/photos/?tab=album&album_id=547876498571398)

Jako organizacja koordynująca zorganizowaliśmy spotkania z reprezentantkami stowarzyszeń żydowskich w Krakowie działającymi na rzecz wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji. Te spotkania przyczyniły się do zaangażowania się Katrin i Pauli w projekt realizowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent „Unzere Kinder”, warsztatach artystycznych dla dzieci.

Dodatkowo Katrin Koenigsmann uczestniczyła od 24. do 29. Stycznia 2012 r. w seminarium na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Gdzie z młodzieżą z Polski i Niemiec rozmawiali o dialogu i współpracy. Wolontariuszki uczestniczyły również w Międzynarodowym dniu Wolontariatu – 5.12.2011, gdzie przygotowały prezentacje dotycząca swoich krajów.