Project Description

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkolno-Przedszkolny bierze udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności pt. „Be ECO-logical” (nr projektu: 2021-1-PL01-ESC51-VTJ-000037521). Projekt zaczął się w listopadzie 2022 roku, a zakończy się 30 września 2023. Udział w nim biorą wolontariusze z Francji, Tunezji, Włoch, Niemiec, Turcji, Belgii, Hiszpanii, Azerbejdżanu. Projekt realizowany jest dzięki środkom finansowym otrzymanym z Unii Europejskiej przez fundację Internationaler Bund Polska.

Zagraniczni wolontariusze pracują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, w Samorządowym Przedszkolu nr 92, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz w biurze fundacji Internationaler Bund Polska. We wszystkich placówkach wspierają nauczycieli, ale przede wszystkim spędzają czas z dziećmi i młodzieżą, ucząc ich o różnorodności kulturowej, zachęcając do nauki języków obcych, pokazując nieformalne sposoby uczenia się o otaczającym świecie. Głównymi tematami projektu „Be ECO-logical” są ekologia i dawanie młodym ludziom szansy udziału w międzynarodowym projekcie.

Główne cele naszego projektu to:

  • umożliwienie młodym ludziom udziału w projekcie, który pomoże im w rozwoju osobistym oraz zdobyciu kompetencji niezbędnych do bycia aktywnym obywatelem, zrozumienia wspólnych wartości europejskich i poprawy ich pozycji na rynku pracy,
  • wspieranie organizacji goszczących w ich codziennej pracy edukacyjnej
  • promowanie postawy pro ekologicznej, bycia odpowiedzialnym za swoje wybory oraz zdobycia wiedzy o tym jak stworzyć bardziej zrównoważony świat w oparciu o fair trade, etyczne korzystanie z zasobów, szacunek względem innych. Uczestnicy zrozumieją, że małe zmiany w codziennym życiu pomagają uratować naszą planetę oraz zachować balans pomiędzy poszczególnymi sferami życia.

Do tej pory nasi wolontariusze brali udział w warsztatach: zarządzania czasem, farbowania toreb przy pomocy naturalnych barwników, tworzenia obwarzanków, komunikacji bez przemocy. Obchodzili z nami Boże Narodzenie, Andrzejki, Halloween oraz Dzień Wolontariusza. Mieli również okazję podzielić się swoją kulturą w Centrach Aktywności Seniorów oraz Pracowni Młodych.