Project Description

31.08.2023 zakończyliśmy realizację projektu ,,Asystent osoby starszej” w gminie Bojszowy w woj. śląskim.

W ramach projektu zapewniona została usługa asystenta osoby starszej dla 13 osób z terenu Gminy Bojszowy w wieku powyżej 65 roku życia skierowanych przez Centrum Usług Społecznych w Bojszowach. W okresie od kwietnia do  końca sierpnia  zrealizowano 2100 godzin usług asystenckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, polegających na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym w szczególności:

  1. w codziennym funkcjonowaniu,
  2. w załatwianiu spraw urzędowych
  3. w organizacji wolnego czasu
  4. w podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem
  5. w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Usługi asystenckie były realizowane w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz w trakcie asystowania w wyjściach i dojazdach w miejsca wskazane przez uczestników projektu (np. placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, urzędy, placówki kultury, itp).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.