Project Description

Realizujemy usługi asystenckie na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022″. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Do dnia 16.12.2022 zaplanowano do zrealizowania 18 600 godzin usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Tychy.

Uczestnikami projektu mogą być:
  • dzieci do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dorośli z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • dorośli z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w następujących czynnościach:
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej;
Zapisy do projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach 
Osoba do kontaktu w fundacji Internationaler Bund Polska w Tychach
Justyna Feliksioska
tel. 32 219 10 10 (pn-pt w godz. 7-15)