Fundacja Internationaler Bund Polska  została założona w 2004 roku. Jej Fundatorem jest organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. która swoją tradycję rozpoczęła w 1949 roku na terenie zachodnich Niemiec.

Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.