Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Fundacja Internationaler Bund Polska

ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro

centrum@open.krakow.pl

Dyżury Koordynatora Centrum Wielokulturowego:

tel: +48 517 448 487

Instagram: @centrumwielokulturowekrk

FB: @centrumwielokulturowekr

Twitter: @cw_krakow

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców logo - Migrant Infopoint in Krakow

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro
tel. +48 887 201 598
punkt@open.krakow.pl
FB @MigrantInfoPointKrk
WWW: otwarty.krakow.pl