Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej

Fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni asystenta osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Miejsce pracy: Tychy i powiat bieruńsko-lędziński

Opis stanowiska pracy:

Planowanie i realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla ON, udzielanie pomocy w korzystaniu z form kompleksowej rehabilitacji, wspieranie podopiecznego w dążeniu do samodzielności życiowej, motywowanie do aktywności społecznej i zawodowej, animowanie czasu wolnego ON, pomoc w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej oraz asysta w tych miejscach, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe lub w zawodach pedagog, pracownik socjalny, psycholog;
  • min. roczne doświadczenie w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność;
  • niezbędny własny samochód.

Oferujemy:

  • umowę o pracę na pełny etat (praca od 1 września 2019);
  • wynagrodzenie w kwocie 3200 brutto miesięcznie;
  • pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych (zwroty za paliwo).

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: pomoc.ib@gmail.com

Biuro projektu:
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11
tel. 507-342-996 

W procesie rekrutacji oceniane będą wyłącznie predyspozycje interpersonalne i kwalifikacje zawodowe kandydatów. Żaden kandydat nie będzie dyskryminowany ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.