Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatora/ki usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie województwa małopolskiego w projekcie finansowanym z PFRON.

Miejsce pracy: TYCHY oraz KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

koordynacja usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych  realizowanych na terenie województwa małopolskiego w tym w szczególności:

 • rekrutacja asystentów,
 • rozliczanie, koordynacja i monitoring pracy asystentów oraz specjalistów zatrudnionych w projekcie (psycholog, dietetyk),
 • wprowadzanie usług w terenie poprzez podpisywanie umów z beneficjentami projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektu
 • przygotowywanie dokumentacji dla księgowości (np. zestawienia do list płac, opis faktur, etc)

Wymagania

 1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 2. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Empatia.
 4. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • Doświadczenie w projektach finansowanych z PFRON:
 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • Doświadczenie w obsłudze mediów społecznościowych:
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

 • umowę o pracę – cały etat na czas określony;

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de w tytule wpisując KOORDYNATOR/KA  PFRON.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.