Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje INSTRUKTORA ZAJĘĆ RUCHOWYCH do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form ruchu służących utrzymaniu właściwej sprawności fizycznej osób starszych – w tym osób o zróżnicowanym stopniu niesamodzielności.

Miejsce pracy: Klub Seniora – Tychy

Przewidywany zakres treningów: trening zdrowotny z elementami: pilatesu, jogi, aerobiku, gimnastyki ogólnorozwojowej i relaksacji, ćwiczenia lecznicze i przeciwbólowe, itp.

Wymagania:

– doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

– doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

– wykształcenie kierunkowe.

Osoba prowadząca zobligowana będzie do przygotowania programu treningowego uwzględniającego możliwości i predyspozycje uczestników zajęć – diagnoza potrzeb i możliwości grupy.

Oferujemy umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin zegarowych w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2020 (średnio 3 godz. w miesiącu – 2 x 1,5 h).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową na adres: seniorzy.ib@gmail.com

do dnia 4.03.2020

oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę zegarową pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu) z wyłączeniem kosztów materiałów szkoleniowych i biurowych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów.