Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje instruktora warsztatów muzycznych dla osób starszych i niesamodzielnych (w tym osób niepełnosprawnych, niewidzących i niedowidzących).

Miejsce pracy: Klub Seniora – Tychy

Przewidywany tematyczny zakres warsztatów: trening z zakresu emisji głosu, zasad muzyki oraz nauki wspólnego śpiewu wielogłosowego przy akompaniamencie instrumentalnym, przygotowanie zespołu chórzystów do występów na imprezach i spotkaniach okolicznościowych.

Wymagania:

– wykształcenie pozwalające na realizację warsztatów tematycznych,

– mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia kierunkowe,

– doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

– doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

– dodatkowe umiejętności, ciekawe zainteresowania i pasje, którymi można podzielić się z uczestnikami warsztatów

Oferujemy umowę zlecenie w wymiarze 40 godzin zegarowych w okresie od 03.2020 do 31.12.2020. (średnio 4 godz. w miesiącu).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: seniorzy.ib@gmail.com oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu) z wyłączeniem kosztów materiałów szkoleniowych i biurowych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5.03.2020.