Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje dietetyka do prowadzenia warsztatów kulinarno – dietetycznych dla osób starszych i niesamodzielnych (w tym osób niepełnosprawnych, niewidzących i niedowidzących).

Miejsce pracy: Klub Seniora – Tychy

Przewidywany tematyczny zakres warsztatów: potrzeby żywieniowe osób starszych (np. diety w chorobach,  wzmacniające, w trakcie leczenia np. osteoporozie, w chorobach wątroby, zakwaszenie organizmu), podstawowe interakcje między żywnością lekami i suplementami, kaloryczność posiłków, woda – rola w żywieniu, planowanie jadłospisu, szacowanie wielkości porcji, cukier, analiza składu ciała, dieta wzmacniająca mózg, zdrowe zakupy – nauka czytania etykiet.

Warsztaty prowadzone powinny być zarówno w formie warsztatów teoretycznych jak
i drobnych pokazów kulinarnych.

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe,

– doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

Oferujemy umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin zegarowych w okresie od 03.2020 do 31.12.2020. (średnio 3 godz. w miesiącu).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: seniorzy.ib@gmail.com oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu) z wyłączeniem kosztów materiałów szkoleniowych i biurowych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5.03.2020.