Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatora/ki realizacji projektu/ów dotyczących usług asystenckich/opiekuńczych dla osób starszych/ z niepełnosprawnościami

Miejsce pracy: TYCHY

OPIS STANOWISKA

Kompleksowa koordynacja i realizacja projektów zakresu usług asystenckich/opiekuńczych tym w szczególności:

  • koordynowanie pracy zespołu asystentów/opiekunów
  • prowadzenie kompletnej dokumentacji projektu zgodnie z zapisami programu
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych, współpraca przy prowadzeniu mediów społecznościowych i strony internetowej projektu, organizacja wydarzeń współpraca z mediami, partnerami, sponsorami;
  • obsługa infolinii kontaktowej z podopiecznymi i asystentami;
  • opieka merytoryczna nad projektem i prowadzenie rozliczeń finansowych;

WYMAGANIA

  1. Wykształcenie wyższe: magisterskie lub licencjackie
  2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
  3. Dobra znajomość obsługi programu EXCEL (tworzenie zestawień, statystyk, baz danych i raportów) i innych narzędzi pakietu OFFICE
  4. Empatia.
  5. Odpowiedzialność za powierzony zakres zadań.

DODATKOWO PUNKTOWANE

● Doświadczenie w realizacji projektów asystenckich MRIPS/PFRON/EFS
● Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami;
● Doświadczenie w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami;

OFERUJEMY

● umowę o pracę na czas określony (pełny etat lub część etatu)

KONTAKT

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową do dnia 20.04.2024 na adres: pomoc-tychy@ib-polska.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.