Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje psychologa do prowadzenia zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla osób starszych i niesamodzielnych (w tym osób niepełnosprawnych, niewidzących i niedowidzących).

Miejsce pracy: Klub Seniora – Tychy

Przewidywany tematyczny zakres warsztatów: kryzys samotności, radzenie sobie ze stresem, jak być dobrą babcią/dziadkiem, warsztaty relaksacyjne, spotkania edukacyjno – dyskusyjne poświęcone problematyce społecznej i kulturowej, np. (stereotypy, uprzedzenia, tolerancja, konflikty, role społeczne, postawy życiowe), treningi integracyjne, warsztaty rozwoju osobistego.

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe,

– doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

– doświadczenie w pracy z podobną grupą docelową.

Oferujemy umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin zegarowych w okresie od 03.2020 do 31.12.2020. (średnio 3 godz. w miesiącu).

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: seniorzy.ib@gmail.com oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu) z wyłączeniem kosztów materiałów szkoleniowych i biurowych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5.03.2020.