Poszukujemy osoby na stanowisko kierownika biura fundacji w Krakowie.

Opis stanowiska pracy

W zakresie obowiązków jest:

  • organizacja pracy biura,
  • obsługa korespondencji mailowej i pocztowej,
  • przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją,
  • współpraca z biurem rachunkowym,
  • prowadzenie rejestrów: korespondencji, zawieranych umów itp.;
  • przygotowywanie informacji na stronę www i social media;

Wymagania

  • Oczekujemy umiejętności obsługi urządzeń biurowych i komputera, programów Word, Excel i Power Point, umiejętności prowadzenia trudnych rozmów.
  • Znajomość języka angielskiego.
  • Poszukujemy osoby samodzielnej, dobrze zorganizowanej, sumiennej, komunikatywnej, energicznej, empatycznej, z pozytywnym nastawieniem do ludzi i powierzonych obowiązków.

Oferujemy

Oferujemy pracę na umowę zlecenie lub o pracę na umowę na czas określony;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres:

maria.wojtacha@ib.de w tytule wpisując KIEROWNIK BIURA

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.