Nasza Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje instruktora zawodu dla warsztatu krawieckiego w Centrum Integracji Społecznej w Tychach.

Do zadań pracownika będzie należało:

  • prowadzenie praktycznej nauki zawodu w Centrum Integracji Społecznej dla grupy osób skierowanych przez MOPS lub PUP (uchodżcy z Ukrainy),
  • koordynacja pracy grupy krawieckiej w czasie realizowania zleceń,
  • realizacja zleceń krawieckich (proste prace krawieckie: maskotki, torby, ozdoby, poszwy, inne)

Wymogi:

  • przygotowanie pedagogiczne, minimum kurs pedagogiczny,
  • staż pracy w zawodzie krawiec/krawcowa
  • doświadczenie w nadzorowaniu pracy grupy pracowników.
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego
Miejsce pracy: Tychy
Oferujemy umowę o pracę w wymiarze całego etatu.
Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wraz z ww dokumentami prosimy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.