Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatora Centrum Wolontariatu w Tychach

Miejsce pracy: Tychy

Opis stanowiska pracy

Kompleksowa koordynacja i prowadzenie Centrum Wolontariatu w tym w szczególności:

  • prowadzenie kampanii promującej wolontariat w Tychach
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych, współpraca przy prowadzeniu mediów społecznościowych i strony internetowej projektu, organizacja wydarzeń promujących wolontariat, współpraca z mediami, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, organizacjami pozarządowymi
  • prowadzenie biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej
  • pozyskiwanie i rejestracja kandydatów na wolontariuszy, pozyskiwanie ofert pracy wolontarystycznej, prowadzenie bazy wolontariuszy, współpraca ze szkolnymi kołami wolontariatu.
  • prowadzenie Klubu Wolontariusza w tym między innymi organizacja i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy oraz organizacji przyjmujących wolontariuszy, organizacja wydarzeń integracyjnych dla wolontariuszy.

Wymagania

1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
2. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kampanii informacyjnych.
4. Dyspozycyjność.
5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami;
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;

Oferujemy

  •  umowę o pracę – ¾ etatu na czas określony (od marca 2022 do 31.12.2022)

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de w tytule wpisując aplikacja KOORDYNATOR TCW
Kontakt telefoniczny: 32 219 10 10 (pn-pt w godz. 8-15)
Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.