Fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni opiekunów/opiekunki osób starszych.

Miejsce pracy: Tychy i powiat bieruńsko-lędziński

Opis stanowiska pracy:

– pomaganie osobom niesamodzielnym w wieku 60+ w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (przygotowywanie i podawanie posiłków, dostarczanie żywności, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, pranie, zakupy, regulowanie opłat, pomoc w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej);

– pomoc w utrzymaniu codziennej higieny;

– pielęgnacja zalecana przez lekarza;

Wymagania:

  1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez:
    a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej
    lub
    b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej                                                                                                                                                     lub                                                                                                                                                                            c) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i zobowiąże się do odbycia i ukończenia 80-godzinnego szkolenie z zakresu realizowanej usług organizowanego bezpłatnie przez fundację Internationaler Bund Polska
  2. Ponadto wszyscy kandydaci powinni posiadać odpowiednie cechy personalne niezbędne przy świadczeniu usług opiekuńczych, np.: odporność na stres, cierpliwość, zaradność i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym, które zweryfikowane zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która zostanie przeprowadzona drogą telefoniczną.
  3. Osoby świadczące usługi opiekuńcze nie mogą być osobami karanymi.

 

Oferujemy:

– umowę zlecenie (praca od zaraz lub po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego) ;

– profesjonalne bezpłatne szkolenie kierunkowe;

– wynagrodzenie: 17 zł brutto/godzinę;

– pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych.

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de

Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wizerunku-przy-rekrutacji (1)

Klauzula informacyjna