Poszukujemy: koordynatora/ki, który kocha ludzi, ma umiejętności organizacyjne, odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje zadania, łatwo się komunikuje i potrafi działać w dynamicznie zmieniających się warunkach!

Podstawowy zakres obowiązków:

  • koordynacja projektu wolontariackiego
  • bezpośredni kontakt z wolontariuszami w różnym wieku (również młodzież)
  • pozyskiwanie ofert pracy wolontarystycznej z terenu miasta Tychy
  • bieżące kontakty z instytucjami i organizacjami
  • promocja projektu – między innymi prowadzenie mediów społecznościowych
  • organizacja mini projektów realizowanych przez wolontariuszy
  • tworzenie bazy
  • dopilnowanie dokumentacji

Jest to oferta płatnej pracy – nie wolontariat.

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy.: bartlomiej.szymczyk@ib.de w tytule podając KOORDYNATOR/KA WOLONTARIATU.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.