Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje instruktora w Centrum Integracji Społecznej w zawodzie technik prac biurowych.

Miejsce pracy: Tychy, Centrum Integracji Społecznej

Celem pracy instruktora będzie prowadzenie praktycznych zajęć nauki zawodu dla grupy 8 osób niewidomych i niedowidzących w zawodzie technik prac biurowych z wykorzystaniem programów powiększających i głośnomówiących.

Wymiar czasu pracy: 5/8 etatu, wynagrodzenie: 2930 zł brutto

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie
  • doświadczenie w zakresie pracy biurowej, administracyjnej z osobami niewidomymi lub słabowidzącymi
  • przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy)
  • prawo jazdy – kategorii B
  • dobra znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu office w stopniu profesjonalnym
  • umiejętność obsługi sprzętu i oprogramowania dostosowanego do osób niewidomych i niedowidzących
  • doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de , z tytułem maila: instruktor CIS

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 7.04.2021