Jak zostać wolontariuszem/ką? To proste!

1)   ZAREJESTRUJ SIĘ
Wypełnij formularz wolontariusza – tutaj a następnie przejdź do punktu 2.

2)    WYBIERZ TERMIN I MIEJSCE

Wejdź do pliku z harmonogramem, wybierz arkusz z interesującą Cię lokalizacją i wpisz swoje imię i nazwisko na wybraną zmianę. Zauważ, że niektóre pozycje wymagają znajomości np. języka ukraińskiego lub rosyjskiego. Harmonogram – znajdziesz tutaj.

UWAGA! Nie wysyłamy potwierdzenia mailem – jeżeli wpisałeś/wpisałaś się na zmianę – po prostu przyjdź. Maile wysyłamy tylko w razie nagłych zmian.

3)    DOŁĄCZ DO GRUPY
Żeby pozostać z nami w kontakcie – śledź naszą grupę na Facebooku, na której codziennie publikujemy informacje o nowych potrzebach związanych z wolontariatem w Krakowie – Link do grupy – tutaj

Masz pytania? Napisz maila: cw.wolontariat@gmail.com 

I to wszystko! 

Do zobaczenia na wolontariacie! 🙂

How to become our volunteer? It’s easy!

 1. REGISTER
  Fill out the volunteer form -you can find it here 
  –  and then go to point 2.
 2. FIND VENUE & DATE
  Go to the schedule, read the “Info” sheet, select the sheet with the location you are interested in and enter your name and surname for the selected shift. Note that some positions require knowledge of e.g. Ukrainian or Russian. Schedule – you can here
  WARNING!
  We do not send confirmation by e-mail. If you have signed in for a shift – just come. We send e-mails only in the event of sudden change
 3. STAY IN TOUCH
  To stay in touch with us – follow our Facebook group, where we publish daily information about new needs related to volunteering in Krakow.
  Group link – you can find it here

Do you have any questions? Write an email: cw.wolontariat@gmail.com

And that’s all!

See you soon! 

Як стати нашим волонтером? Це легко!

1) Заповніть форму волонтера і перейдіть до пункту 2.

2) Відкрийте розклад, виберіть аркуш із місцем, яке вас цікавить, і введіть своє ім’я та прізвище для обраної зміни. Зверніть увагу, що деякі ролі вимагають знання, наприклад, української чи російської.

Розклад

УВАГА! Ми не надсилаємо підтвердження електронною поштою – якщо ви записалсь на зміну – просто приходьте. Ми надсилаємо електронні листи лише у разі раптових змін.

3) Щоб залишатися на зв’язку з нами – підписуйтесь на нашу групу у Facebook, де ми щодня публікуємо інформацію про нові потреби, пов’язані з волонтерством у Кракові.

Посилання на групу

У вас є запитання? Напишіть електронного листа: cw.wolontariat@gmail.com

І це все! До зустрічі на волонтерській роботі!

Główne punkty dystrybucyjne

Magazyn na al. Daszyńskiego 16

Miejsce przyjmowania od darczyńców i wydawania potrzebującym artykułów tj. kosmetyki, art. higieniczne, podstawowe leki, jedzenie, zabawki, rzeczy do spania.

  • Przykładowe zadania wolontariuszy: organizacja i wydawanie paczek/produktów, rejestracja przybywających, prowadzenie statystyk, asystowanie potrzebującym
  • Wolontariusze: Na każdej zmianie potrzebujemy 10 osób, w tym co najmniej 2 osoby mówiące w języku ukraińskim/rosyjskim

SZAFA DOBRA os. Górali 8

Miejsca przyjmowania i wydawania odzieży i obuwia potrzebującym.

  • Przykładowe zadania wolontariuszy:
   • Check in: kontrola dokumentów uprawniających do otrzymania pomocy, praca na komputerze,
   • Check out: liczenie wydawanych przedmiotów,
   • Szafa: asystowanie beneficjentom, restock, przymierzalnia, obsługa stanowisk z poszczególnymi kategoriami odzieży
   • Magazyn: organizacja przestrzeni, utrzymanie porządku,
   • Pomieszczenia socjalne: sprzątanie kuchni i łazienki, przygotowywanie napojów dla wolontariuszy
   • Flexible: zadania specjalne
  • Wolontariusze: Potrzeba kilku osób na każdą zmianę, w tym głównie osób mówiących w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim.

Inne opcje wolontariatu:

  • Tłumaczenia
  • Transport

Co zapewniamy?

Zapewniamy szkolenie, napoje i przekąski, wsparcie koordynatorów i wsparcie psychologiczne.

Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wolontariat szkolny i pracowniczy

Nasza fundacja Internationaler Bund Polska i prowadzone przez nas Centrum Wielokulturowe w Krakowie od momentu wybuchu wojny bardzo aktywnie organizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wsparło nas mnóstwo cudownych osób, ale wciąż brakuje nam rąk do pracy.

Wiemy, że są firmy/szkoły/instytucje, które chcą włączyć się w pomoc i wspierać inicjatywy nie tylko finansowo, ale i angażując swoje zasoby: wiedzy i ludzi. Dlatego zapraszamy do zorganizowanego wolontariatu pracowniczego.

Co robią wolontariusze?

Zadania to m.in rejestrowanie i obsługa beneficjentów, obsługa stanowisk i inne zależne od bieżących potrzeb.

Co zapewniamy?

Zapewniamy szkolenie, napoje i wyżywienie, wsparcie koordynatorów i wsparcie psychologiczne.

Pomóż nam pomagać!

Razem Możemy więcej!

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia wolontariatu pracowniczego, studenckiego oraz szkolnego wysyłajcie na adres: cw.wolontariat@gmail.com

Dziękujemy za Wasze wsparcie!