[UA] [PL] [ENG]

UA Безкоштовні місця в дитсадках для дітей-біженців з України! – Почалася акція під назвою «Підтримка дитячих садків у розширенні доступу для дітей з України, які тікають від війни», в рамках проекту «Краків Разом!»

Фундація Internationaler Bund Polska у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), коштом якого реалізується проект «Краків разом», надасть щонайменше 200 додаткових місць у дитсадках Кракова для дітей людей, які тікають від війни в Україні. Співфінансування перебування в дитячому садку в розмірі до 1000 злотих на місяць може бути надано на період до кінця червня 2023 року.

Ми вже налагодили співпрацю з 13 дошкільними навчальними закладами і поступово набираємо нових. Повний перелік установ із контактними даними можна знайти на веб-сайті Фундації за адресою: https://ib-polska.pl/unicef/places-w-przedszkolach/ 

МАЄМО ВІЛЬНІ МІСЦЯ! Щоб зарахувати дитину до дитячого садка на місце, яке фінансується за проектом, необхідно звернутися безпосередньо до закладу та взяти участь у наборі, який проводить цей заклад: https://docs.google.com/document/d/149CG9Ig-O0W8eAuQGZfr33qwq1GDIBnJIWCQCNzx8bU/edit?usp=sharing

Ми віримо, що завдяки реалізації проекту ми сприятимемо інтеграції дітей та дамо їм можливість швидше опанувати польську мову з раннього віку. Догляд за дітьми також має допомогти їхнім батькам організувати своє життя в Кракові – зайнятися найважливішими справами, знайти простір для роботи та вивчити польську або зосередитися на повсякденних обов’язках. 

 

PL Darmowe miejsca w przedszkolach dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie! – Wystartowało działanie pn. “Wsparcie dla przedszkoli w poszerzeniu dostępu dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie”, w ramach projektu Kraków Wspólnie !

 

Fundacja Internationaler Bund Polska, we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków realizowany jest projekt Kraków Wspólnie, zapewni co najmniej 200 dodatkowych miejsc w krakowskich przedszkolach dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Dofinansowanie pobytu w przedszkolu w wysokości do 1000 zł miesięcznie może być przyznane za okres do końca czerwca 2023 r.

Nawiązaliśmy już współpracę z 13 placówkami nauczania przedszkolnego i sukcesywnie rekrutujemy kolejne. Pełna lista placówek wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie internetowej Fundacji pod adresem: https://ib-polska.pl/unicef/miejsca-w-przedszkolach/

MAMY WOLNE MIEJSCA! By zapisać swoje dziecko do przedszkola, na dofinansowane w ramach projektu miejsce, należy kontaktować się bezpośrednio z placówką i wziąć udział w prowadzonej przez nią rekrutacji: https://docs.google.com/document/d/149CG9Ig-O0W8eAuQGZfr33qwq1GDIBnJIWCQCNzx8bU/edit?usp=sharing

Wierzymy, że dzięki realizacji projektu pomożemy w integracji dzieci i umożliwimy szybsze przyswajanie języka polskiego od najmłodszych lat. Opieka nad dziećmi ma również pomóc ich rodzicom w organizacji swojego życia w Krakowie – załatwić najważniejsze sprawy, znaleźć przestrzeń na pracę i naukę języka polskiego, czy skupić się na codziennych obowiązkach.

ENG Free places in kindergartens for children of people fleeing the war in Ukraine! – The action called “Support for kindergartens in extending access for children of people fleeing the war in Ukraine” as part of the project Kraków Together!

The Internationaler Bund Polska Foundation, in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), from whose funds the Krakow Together project is implemented, will provide at least 200 additional places in Krakow’s kindergartens for children of people fleeing the war in Ukraine . Co-financing of a stay in a kindergarten in the amount of up to PLN 1,000 per month may be granted until June 2023.
We have established cooperation with 13 preschool education institutions and are successively recruiting more. A complete list of institutions with contact details can be found on the Foundation’s website at: https://ib-polska.pl/unicef/places-w-przedszkolach/
WE HAVE AVAILABILITIES! To enrol your child in a kindergarten for a place co-financed under the project, you should contact the institution directly and participate in its recruitment: https://docs.google.com/document/d/149CG9Ig-O0W8eAuQGZfr33qwq1GDIBnJIWCQCNzx8bU/edit?usp =sharing
We believe that thanks to the implementation of the project, we will help integrate children and enable faster acquisition of the Polish language from an early age. Childcare is also supposed to help their parents organize their lives in Krakow – take care of the essential matters, find space for work and learn Polish, or focus on everyday duties.