Project Description

Isabel z Niemiec, Emil z Azerbejdżanu i Antonie z Francji przyjechali do Krakowa by wziąć udział w projekcie „Wolontariat Europejski- razem dla Nowej Huty!”. Wolontariusze: Isabel i Emil pracowali w Dziennym Ośrodku Socjoterapii „Na Górali”, a Antonie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krakowie na os. Górali 19 od  czerwca 2009 do maja 2010.

Emil współorganizował kurs języka tureckiego połączonego z elementami edukacji kulturowej w formie warsztatów. Pomagał wychowawcom w prowadzeniu zajęć. Zorganizował dla dzieci obchody Dnia Azerbejdżanu. Isabel udzielała dzieciom w wieku od 7 do 10 lat lekcji z j. niemieckiego i j. angielskiego. Realizowała także swoje pasje artystyczne poprzez lekcje gry na flecie i wspólnie  koncertowanie z dziećmi. Współorganizowała zajęcia plastyczne, animacje komputerowe, sportowe oraz obchody Dnia Niemieckiego na terenie Ośrodka. Wolontariuszka wyjechała na wakacje z dziećmi zorganizowane przez ośrodek na Węgry. Natomiast Antonie zapoznał się z zakresem zadań i prac w wielu pracowniach, miał możliwość uczestniczenia w pracy nad rozwijaniem umiejętności życia codziennego, zaradności osobistej, poprawy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, intelektualnego, nabywania i rozwijania umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Te działania wpłynęły na zmianę stosunku Antoinea do otoczenia, przełamania nieśmiałości i dystansu, większego otwarcia na kontakty i współpracę z innymi osobami. Wolontariusz nauczył się komunikować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, rozumieć ich potrzeby i możliwości, polubił ich towarzystwo zdobywając jednocześnie ich sympatię i zaufanie.

Projekt „Wolontariat Europejski- razem dla Nowej Huty!” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.