Project Description

Projekt We are the future został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”

W ramach projektu ”We are the future” nasi wolontariusze pracowali w: Stowarzyszeniu Siemacha i Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 11. To instytucje zajmujące się narażonymi na wykluczenie społeczne w związku z niepełnosprawnością bądź´ sytuacją materialną ich rodzin.

Różnorodność naszą siłą

W ramach rekrutacji wybraliśmy wolontariuszy z Francji, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Łotwy, Hiszpanii i Gruzji. Poprzez zróżnicowanie zainteresowania tych uczestników czy różnic kulturowych rozwinęło się poczucie solidarności i tolerancji wśród młodzieży. Dzięki swoim działaniom osoby zaangażowane w projekt zrozumiały obywatelskie prawa globalne. Nasze prawa do migracji, czasowej zmiany miejsca zamieszkania i bycia równym w prawach z mieszkańcami danego państwa czy wspólnoty niezależnie od stanu posiadania, sprawności czy innych cech tożsamości, na które często nie mamy wpływu. Pomimo zmiany miejsca zamieszkania mamy prawo do pielęgnowania swojej kultury gdziekolwiek jesteśmy oraz do dzielenia się nią z innymi.

Pokazaliśmy i uświadomiliśmy młodym ludziom, że współcześnie aktywność obywatelska w coraz większym stopniu ma miejsce na poziomie ponadnarodowym – europejskim, ale też globalnym. W ten sposób wolontariusze uświadomili sobie, że jako obywatele mają nie tylko prawo do działania, wypowiadania opinii, ale także mogą wpływać na kształt polityki w ich przestrzeni.

Nasze działania w projekcie zmierzały do tego, żeby wolontariusze po zakończeniu EVS byli świadomi tego, że obywatelstwo globalne wymaga przyjmowania postawy kosmopolitycznej w stosunku do innych kultur i ludzi. Dzięki poza formalnej edukacji obywatelskiej i globalnej, staraliśmy się przygotować młodych ludzi do bycia aktywnym obywatelem Europy i Świata. Chcieliśmy by spełnili ważny obowiązek w definiowaniu ludzi, jako obywateli świata i przekonywali innych. Ważne było dla nas aby czuli się obywatelami globu oraz by działali zgodnie z globalnym dobrem wspólnym zamiast w kategoriach narodowych czy lokalnych. Działania wpisywały się w Europejski Rok Obywateli EU ogłoszony przez Komisję Europejską.

Dodatkowe incjatywy naszych wolontariuszy

Wolontariusze angażowali się w inicjatywy związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu, promocją świadomości europejskiej, wzajemnego szacunku i tolerancji. Antonio, Sanita, Mariana i George zaangażowali się w pomoc przy organizacji konferencji „DIK I NA BISTAR – Roma Genocide Remembrance Initiative 2013” Conference and Commemoration. Konferencje organizowało stowarzyszenie ternYpe  International Roma Youth Network  Międzynarodową Sieć Organizacji Młodzieżowych Romskich. Na spotkanie do Krakowa przyjechało wówczas 500 osób aby upamiętnić zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej

Ponadto, Dana, wolontariuszka z Rumunii, wspólnie z innymi wolontariuszami wzięła udział w dwudniowej konferencji „Developing a liberal strategy against nationalism online” organizowanej przez European Liberal Forum oraz Projekt: Polska. W czasie konferencji poruszone zostały problemy rozprzestrzeniającego się w Internecie nacjonalizmu i ksenofobii. Paneliści wspólnie z uczestnikami poszukiwali i podjęli próbę opracowania strategii przeciwko narastającej ilości treści ksenofobicznych, rasistowskich i nacjonalistycznych w Internecie, mediach, jak i w codziennym życiu. Antonio i Sanita brali także udział w cyklicznych spotkaniach dla dzieci „Unzere Kinder”, organizowanych przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, podczas których dzieci poprzez edukację nieformalną zapoznają się z kulturą żydowską.

Integracja wolontariuszy

Ważnym aspektem była integracja wolontariuszy, zarówno wewnętrzna, jak i ze społecznością lokalną. By udostępnić przestrzeń do komunikacji, organizowaliśmy spotkania integracyjne oraz wspólne wyjścia do instytucji kultury. Wolontariusze wspólnie z innymi wolontariuszami EVS z Krakowa brali także udział w warsztatach aktorskich, których efektem było przedstawienie „Kryzys Wolontariat”, które mogli obejrzeć bezpłatnie mieszkańcy Krakowa w Śródmiejskim Ośrodku Kultury.

Jedna z wolontariuszek Mariana u Ukrainy z własnej inicjatywy zorganizowała dwa spotkania. Były to spotkania integracyjne w dwóch miejscach: w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 i w Siemacha Spot. Podczas spotkań dzieci niepełnosprawne ze szkoły poznały wychowanków Siemachy i wzięły udział we wspólnych warsztatach pod hasłem „Jesteśmy Razem”.

 

Wolontariusze zorganizowali punkt informacyjny dotyczący Wolontariatu Europejskiego podczas pikniku organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 24 w Krakowie. Organizowali też zabawy integracyjne dla dzieci origami, zabawa z flagami narodowymi państw Unii Europejskiej, wspólne śpiewanie i tańce narodowe.

Łączenie sił i współpraca lokalna

Wspólnie ze Stowarzyszeniem STRIM zorganizowaliśmy grę miejską i Andrzejki dla naszych wolontariuszy. W sumie zebrało się 40 osób! Miło było widzieć tak duże zaangażowanie we wspólną zabawę. Wolontariusze, wypełniając zadania poznawali bliżej lokalną kulturę, odwiedzili też zupełnie nowe dla nich miejsca.

W ramach Tygodnia z Angielskim w Ostrzeszowie, współorganizowanego przez jedną z polskich wolontariuszek fundacji wolontariusze EVS wraz z młodzieżą z ostrzeszowskiego gimnazjum przygotowali i wzięli udział w spotkaniu z europosłem Andrzejem Grzybem. Zaprezentowali swoje kraje i opowiedzieli o swoich aktywnościach.

Podczas wydarzeń w których brali udział wolontariusze uczestnicy byli informowani o programie Młodzież w działaniu i o finansowaniu projektu. Z wydarzeń powstała dokumentacja fotograficzna i filmowa zamieszczana na profilach Facebookowych IB Polska i partnerów.

Nowe narzędzia i plany

Ponadto, by ułatwić wolontariuszom zbliżenie się do polskiej kultury, stworzyliśmy grupę na portalu społecznościowym, gdzie udostępnialiśmy informacje odnośnie ciekawych wydarzeń w obrębie Krakowa.

Osoby które zrekrutowaliśmy sprawdziły się na swoich stanowiskach i rozwinęły swoje umiejętności. Jest to już nasz kolejny zakończony projekt Wolontariatu Europejskiego. Zrekrutowani przez nas wolontariusze okazują się coraz bardziej aktywni, mają coraz więcej inicjatywy i chęci do uczenia się. Dzięki temu nasza organizacja ciągle się rozwija, przygotowujemy nowe eventy integracyjne dla wolontariuszy. Coraz ściśle współpracujemy z naszymi partnerami po to by jakość projektów była coraz wyższa, a wszelkie niedogodności były wyjaśniane i niwelowane

Projekt „We are the future” spełnił nasze oczekiwania. Wolontariusze zrekrutowani do tego projektu były osobami zdecydowanymi i pewnymi tego dlaczego chciały przyjechać do Polski. Nasi wolontariusze angażowali się w różne aktywności, mieliśmy poczucie, że to są osoby we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Trójka z wolontariuszy: George, Alexandra i Dana znalazła dobrą pracę w Krakowie, która pomoże im zrealizować się w przyszłości. Hugues, Antonio i Mariana myślą o powrocie do Polski jednak w tym momencie podjęli pracę w swoich ojczysytych krajach. Sanita po długiej wyprawie autostopem po Bałkanach wróciła do Rygi, gdzie szuka pracy.