Project Description

Projekt We are active citizens został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Projekt Wolontariatu Europejskiego „We are active citizens” powstał dzięki finansowaniu Narodowej Agencji w ramach programu Młodzież w Działaniu. Projekt realizowany był w Krakowie przez cztery wolontariuszki; Morgane Delalande z Francji, Katinka Weber z Niemiec, Naomi Thys z Belgii i Ana Ishabel Martinez Valiente z Hiszpanii.

Wolontariuszki w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes

Ana i Morgane pracowały w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes, gdzie aktywnie brały udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w centrum dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem ośrodka jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. Wolontariuszki uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w pracowniach: komputerowej, plastycznej, stolarsko-konserwatorskiej, krawieckiej, rękodzieła, gospodarstwa domowego i językowej.

Wolontariuszki w Stowarzyszeniu Siemacha

Natomiast Katinka i Naomi pracowały w Stowarzyszeniu Siemacha  w ośrodkach socjoterapeutycznych, które korzystają z różnych metod, aby wspomóc dzieci i młodzież w ich rozwoju. W ośrodku Siemachy na Kozłówku, wolontariuszki asystowały, a później współprowadziły zajęcia edukacyjne, sportowe, muzyczne, plastyczne i międzykulturowe. Wspierały dzieci w ich codziennym odrabianiu zadań domowych. Dzięki swojej pracy wolontariuszki zapoznały się z metodami oraz charakterem pracy dziennego ośrodka socjoterapii  Siemacha, asystując zatrudnionym tam wychowawcom i terapeutom.

Adaptacja w Krakowie

Pierwsze miesiące EVS były poświęcony na ogólną adaptacje wolontariuszek do nowej kulturowej rzeczywistości i na rozpoczęcie nauki języka polskiego, poznawanie kultury, czy historii kraju, jak również Krakowa. Z czasem wolontariuszki coraz częściej samodzielnie organizowały aktywności wychowankom, nigdy jednak nie pozostawały same przy określonych zadaniach.

Wolontariuszki wraz z zespołem pracowników, wolontariuszy oraz wolontariuszy EVS Stowarzyszenia Strim i Internationaler Bund Polska zorganizowały wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2011.

Warsztaty antydyskryminacyjne z młodzieżą

W ramach rozpowszechniania rezultatów projektu wolontariuszki zorganizowały warsztaty antydyskryminacyjne z młodzieżą w Krakowie i Tychach. Wolontariuszki przeprowadziły warsztaty dzięki wsparciu i pomocy organizacji goszczących i koordynującej. Wraz z zaproszonymi ekspertami; Beatą Zadumińską, Marcinem Dziurskiem i Klaudią Klimek młodzież rozmawiała o homofobii, dyskryminacji, antysemityzmie i nienawiści na stadionach. Jako efekt tych spotkań powstała ulotka, którą współtworzyły wolontariuszki. Ulotka zostanie przekazana młodzieży w szkołach krakowskich.