Project Description

W dniach 10 – 14 marca, w Krakowie, miały miejsce Warsztaty Grundtviga finansowane w ramach Programu Grundtvig Uczenie się przez całe życie. Warsztat pod tytułem „Six Colorful Ways to understand, interpret and critically evaluate information”, czyli tłumacząc na język polski: „Sześć Kolorowych Ścieżek ku zrozumieniu, interpretowaniu oraz krytycznemu ocenianiu informacji” organ izowała fundacja Internationaler Bund Polska.

Warsztat dotyczył problematyki alfabetyzacji w Europie.

Miał na celu uzyskanie przez międzynarodowych uczestników wiedzy na temat m.in problemu analfabetyzmu. Warsztat rozszerzył wiedzę dotyczącą nauki zwięzłego przekazywania informacji oraz wiedzy na temat różnych typów myślenia, czyli: 1) konkretnego, suchego – dotyczącego samych faktów; 2) emocjonalnego; 3) myślenia o szukaniu pozytywnych rozwiązań na dany problem; 4) myślenia negatywnego, objawiającego się stagnacją i niechęcią do działania; 5) myślenia kreatywnego oraz 6) myślenia kontrolującego, podsumowującego wszystkie typy. Trenerkami prowadzącymi zajęcia były: Maria Nowak – Szabat (psycholog) oraz Ewa Kowalska – Janusz (psycholog).

Warsztaty zakończyła prezentacja wspólnej pracy warsztatowej uczestników, przedstawienie informacji dotyczących analfabetyzmu w Europie oraz dyskusja między uczestnikami, poprowadzoną przez zastępce dyrektora Instytutu Pedagogiki UJ – dr Jacka Bylice.

Artykuł przygotowała: Paulina Warczyńska