Project Description

Projekt reACTogether został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. 

Głównym celem naszego projektu „reACTogether” realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jest zwiększenie wrażliwości społecznej uczestników projektu, pobudzenie ich do solidarnego odpowiadania na dostrzeżone wyzwania i problemy i budowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wolontariusze będą wspierać swoją pracą uczniów Centrum Autyzmu w Krakowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 92 oraz naszą Fundację Internationaler Bund Polska.

Chcemy, by wolontariusze poczuli podczas 10 miesięcy wolontariatu, że poprzez swój wkład stają się ważną częścią społeczności lokalnej i odczuli pozytywny wpływ ich codziennej pracy i dodatkowych działań które podejmą, a także po prostu ich obecności i chęci pomocy na otoczenie. Chcemy tym samym zwiększyć ich wrażliwość i poczucie sprawczości. Chcemy by rozpoznali to, jak ważne jest ich zaangażowanie, ale także współpraca i wzajemne wspieranie się w zmienianiu rzeczywistości wokół siebie.

Pierwszym celem projektu jest praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych trzech placówek oświatowych w realizacji ich misji edukacyjnej i wychowawczej. W Centrum Autyzmu i ZS w Waganowicach ważnym wymiarem tej pracy będzie wspieranie osób niepełnosprawnych, często z problemami komunikacyjnymi, co pozwoli z jednej strony na zwiększenie wrażliwości, ale także dostrzeżenie różnorodności która jest integralną częścią społeczeństwa. W obu placówkach i przedszkolu wolontariusze będą także przygotowywać prezentacje i warsztaty na temat ich krajów w ten sposób pokazując inny wymiar różnorodności. To podobieństwo doświadczenia różnorodności w różnych wymiarach życia pozwoli zarówno wolontariuszom, jak i uczniom, nauczycielom i rodzicom przeżyć doświadczenie wspólnotowości.

Drugim celem projektu jest promocja zaangażowania społecznego i podejmowania odpowiedzialności w społeczności lokalnej. Wolontariusze poprzez swoją codzienną pracę z osobami słabszymi (niepełnosprawnymi i dziećmi) będą mogli uczyć się rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby innych. Będą także mieli szansę na przyjrzenie się programom wsparcia społecznego, działaniom organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw w Krakowie, a także będą mogli wspierać swoją pracą te grupy. Będzie to dla nich inspiracja i szkoła odpowiadania na potrzeby, które dostrzegają.

Trzecim celem naszych działań jest rozwój osobisty i społeczny wolontariuszy biorących udział w projekcie.