Project Description

Professional usage of media in educational context (Adult Education) – 2010-1-DE2-GRU06-04695 4
Od jesieni 2010 do lata 2012 roku fundacja Internationaler Bund Polska, wraz z partnerami z Niemiec (VCAT – Consulting GmbH, Zeuthener Akademie für Weiterbidung GmbH, Internationaler Bund e.V. Förder- und IntergrationszentrumBrandenburg), Szkocji (Anniesland College), Finlandii (Omnia, The Joint Autorithy of Education in Espoo Region) i Irlandii (Translex Limited – t/a The Language Institute), jak również przy dużym wsparciu ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, realizowała projekt p.t. „Zastosowanie mediów w edukacji dorosłych”, dofinansowywany ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig

Uczestnikami projektu, były osoby dorosłe, które występowały w projekcie jako osoby nauczające innych, a równocześnie jako osoby podnoszące własne kwalifikacje zawodowe w ramach projektu.

Celem projektu było stworzenie przestrzeni realnej, a równolegle do niej przestrzeni wirtualnej (Virtuelles Bildungshaus), umożliwiającej uczestnikom projektu pogłębianie własnych umiejętności i wiedzy za pomocą urządzeń multimedialnych. W tym celu partnerzy z Polski, Niemiec, Finlandii, Szkocji i Irlandii stworzyli wirtualna platformę edukacyjną, która stała się dla nich równocześnie obiektem treningowym w zakresie wykorzystania skutecznych technik multimedialnych w ich dalszej pracy edukacyjnej.
Poszczególne etapy realizacji projektu to: poznawanie i zdobywanie umiejętności wykorzystania nowych

mediów, wymiana w zakresie materiałów dydaktycznych, wykorzystanie nowych mediów (platforma wirtualna, tablica interaktywna) w pracy edukacyjnej, opracowanie glosariusza dla użytkowników platformy wirtualnej we wszystkich językach, którymi posługują się partnerzy wspólnie realizujący projekt, upowszechnianie rezultatów projektu na stronie internetowej i prezentacja podczas konferencji.

Więcej informacji znaleźć można na: www.pumec.eu

 

W Berlinie odbyła się konferencja kończąca 2-letni projekt PUMEC

W dniu 29 maja 2012 w Berlinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt PUMEC (Professional Usage of Media in Educational Context), w którym udział brali przedstawiciele Fundacji Internationaler Bund Polska.

Pierwszy przemawiajacy pan Rosenstein (Narodowa Agencja programu Grundtvig w Niemczech/Bonn) powital zebranych i przedstawil priorytety programu oraz jego perspektywy w nowym okresie finansowania. Projekt PUMEC w jego ocenie bardzo dobrze wpisał się w założenie programu szczególnie w priorytety związane z przeciwdziałaniem wyluczeniu cyfrowemu.

Następnie koordynator Werner Linster i kolejno wszyscy partnerzy podzielili się swoimi wrażeniami z projektu i podsumowali swój udział w trwającym 2 lata przedsięwzieciu. Partnerzy podkreślali, że pomimo różnic ekonomicznych i kultorowych w poszczególnych krajach problemy dotyczące wykorzystania nowych mediów w edukacji są bardzo zbliżone. Chodzi tutaj o umiejętności nauczycieli i to, że tylko ci najbardziej zmotywowani są w stanie nadążyć za zmianami technologicznymi.

Po przerwie na konferencji wystąpili zaproszeni goście. Jako pierwsza przemawiała pani Antje Minhoff (z firmy MINHOFF GmbH) opowiadając o projekcie dla młodzeiży ?You are smart? (Du bist smart). W ramach tego projektu firma współpracowała ze szkołami i uczniami. Prowadzone były warszatat w ramach których dzieci same nakręciły film.

Kolejnym zaproszonym gościem był Krishan Khanna z Mumbaju (projekt Dynamind). Pan Khanna zaprezentował nietypową platformę e-learnigową Dynamind, która wykorzystuje nowe technologie aby promować uczenie 1 na 1.

Ostatnim gościem był Satish Jha z Cambridge, który opowiedział o niezwykłym przedsięwzięciu ?One Laptop Per Child. Produktem projektu jest specjalnie przystosowany do prawie każdych warunków laptop, który ma posłużyć jako narzędzie edukacyjne m.in dla dzieci z mniejszymi szansami.

Oprócz przedstawicieli z Polski w konferencji udział wzięły również organizacje z Niemiec (Internationaler Bund , VCAT Consulting GmbH, Zeuthener Akademie für Weiterbildung GmbH), Szkocji (Anniesland College), Irlandii (Language Institute) oraz Finlandii (Omnia).

Dla Fundacji Internationaler Bund Polska projekt był bardzo dobrą motywacją do podjęcia działań w kierunku usprawniania i uatrakcyjnienia projektów edukacyjnych, które prowadzi. W ramach projektu Fundacja we współpracy z władzami samorządowymi i Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizowała w czerwcu 2011 roku międzynarodową konferencję dotyczącą nowych mediów w kontekście edukacji dorosłych. W ciągu dwóch lat trwania projektu pracownicy uczestniczyli w warsztatach i prezentacjach tablicy interaktywnej. Brali udział w wielu konferencjach na terenie kraju dotyczących wykorzystania nowych technologii (m.in w międzynarodowej konferencji w Gdańsku -Innovation for Digital Inclusion). Oprócz tego Fundacja z powodzeniem wykorzystuje platformę e-learningową Moodle w projektach prowadzonych prze Centrum Integracji Społecznej w Tychach.

Projekt był finansowany z programu LLP Grundtvig.