Project Description

We współpracy ze stowarzyszeniem Fair Bund e.V. z Lipska realizujemy od roku 2008 praktyki zawodowe dla niemieckich studentów, absolwentów i uczniów.

W październiku 2019 roku przyjedzie do Krakowa kolejna, 9-cio osobowa grupa studentów/uczniów uczących się w zawodach nauczyciel przedszkolny oraz opiekun/pedagog osób niepełnosprawnych.

W trakcie trwających 2 tygodnie praktyk młodzi Niemcy pracować będą w placówkach przedszkolnych, w szkołach specjalnych oraz ośrodkach dla osób z autyzmem, poznając w ten sposób system edukacji przedszkolnej oraz edukacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce.

W czasie wolnym praktykanci będą intensywnie poznawać Kraków i okolice.