Project Description

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom miasta Tychy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących (zajecia grupowe dotyczące racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi oraz mające na celu  przeciwdziałanie marnowaniu żywności).

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  18 lipiec 2023 –  31 sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL]  którą na ternie miasta Tychy jest Fundacja Intrenationaler Bund Polska

W magazynie znajdującym się przy ul. Norwida 4 w Tychach przekazujemy żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy oraz 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie
  2. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych przekazywanych osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  3. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY   4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9
  1. Sposób kwalifikacji:[1]
  • MOPS Tychy przekazuje do  OPL (IB Polska) listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

Wartość projektu (koszt obsługi): 39 240 zł

Wartość żywności przekazanej przez  Śląski Bank Żywności: 77 609,22  zł.

Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.