Project Description

Klub jest miejscem spotkań dla seniorów umożliwiającym im aktywne spędzanie czasu wolnego, edukację, aktywizację społeczną oraz poszukiwanie i rozwój pasji. Jest czynny od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, co umożliwia seniorom spotkania towarzyskie oraz udział w przygotowanych zajęciach, warsztatach i spotkaniach tematycznych.

W Klubie Seniora animowane są następujące formy aktywności:

  • grupa muzyczna Platyna,
  • grupa taneczna Antidotum,
  • warsztaty i zajęcia tematyczne m.in.: zajęcia kreatywne, lekcje języka obcego, zajęcia malarskie, artystyczne, joga śmiechu, ruchowe, spotkania z gośćmi,
  • spotkania okolicznościowe o charakterze integracyjnym,
  • organizacja akcji wolontariackich oraz udział w wydarzeniach lokalnych,

Działalność Klubu koordynowana i wspierana jest przez animatora.

Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miasta w Tychach.

Kontakt:

Klub Seniora ,,Platyna”
Edukacji 11; Tychy
osoba do kontaktu: Alina Roszyk (animator Klubu Seniora)
tel.: 32 219 10 10
e-mail: seniorzy.ib@gmail.com

Klub Seniora Platyna finansowany jest przez Urząd Miasta Tychy w ramach projektów: ,,Prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegającego wykluczeniu społecznemu”, ,,Prowadzenie programu edukacyjno – integracyjno rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych a także niepełnosprawnych” oraz ,,Integracja i kultura”.