Project Description

Projekt jest realizowany w ramach programu Europejski Korpusu Solidarności

logo Europejski Korpus Solidarności

Cele

Podejmując się realizacji projektu INTERgeneration wyznaczyliśmy sobie 3 główne cele: to umożliwienie wolontariuszom pochodzącym z krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących udziału w 10-miesięcznym projekcie podczas którego będą mogli doświadczyć rozwoju osobistego i nabyć lub rozwinąć kompetencje, które pozwolą im stać się lepszymi obywatelami, rozumiejącymi wspólne wartości Unii Europejskiej, jak również zwiększyć ich potencjał na rynku pracy.

Drugim celem jest wsparcie organizacji goszczących w ich codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej
oraz dodanie do niej wymiaru międzynarodowego i międzypokoleniowego.

Ostatnim wyznaczonym przez nas celem jest wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej, uczenie współpracy między generacjami, a tym samym budowanie bardziej zintegrowanego i gotowego do wspólnego stawiania czoła wyzwaniom społeczeństwa. Chcemy stworzyć przestrzeń spotkania i wymiany opinii, wiedzy, i umiejętności między osobami w różnym wieku – dziećmi w wieku przedszkolnym, młodzieżą, naszymi wolontariuszami, jak również seniorami.

Wpływ

Spodziewamy się, że realizacja projektu będzie miała wpływ zarówno na bezpośrednich uczestników projektu (wolontariuszy, pracowników i podopiecznych/uczniów organizacji goszczących, partnerów zagranicznych, IB Polska), jak również na społeczności lokalne (m.in. mieszkańców Waganowic i Giebułtowa, krakowskich dzielnic Podgórze i Bieżanów-Prokocim, seniorów i organizacje działające na rzecz seniorów zaangażowane w działania projektowe), partnerów lokalnych (szkoły, przedszkola, kluby młodzieżowe, domy kultury etc.). Dzięki działaniom upowszechniającym projekt będzie miał wpływ także na poziomie ponadlokalnym i międzynarodowym.

Efekty

Liczymy, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu nabędą (lub rozwiną) w zależności
od poziomu zaangażowania w projekcie kompetencje językowe, kulturowe i społeczne, rozwiną postawy solidarności i zaangażowania społecznego, poznają w praktyce wartość wolontariatu i wartości europejskich. Rozwiną poczucie tolerancji i szacunku wobec innych kultur, a także będą uwrażliwieni na potrzebę włączania grup zagrożonych na wykluczenie, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych. Nabędą umiejętności inicjowania i prowadzenia działań wielokulturowych i międzypokoleniowych, a także poznają wartość i wpływ tego typu działań. Będą potrafili pracować w zespołach wielokulturowych i międzypokoleniowych. Zapoznają się również z programem Europejskiego Korpusu Solidarności.