Project Description

Projekt Equal Volunteering został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

logo Europejski Korpus Solidarności

Projekt Equal Volunteering realizowany jest w Krakowie od września 2018 do lipca 2019. W projekcie bierze udział 10  wolontariuszy z : Armenii, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Turcji, Tunezji, Węgier i Włoch. W projekcie podejmowane są działania i aktywności mające na celu szerzenie otwartości na inne kultury, narody, osoby z innym kolorem skóry, a także na empatię w stosunku do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, projekt ma na celu włączenie osób z wykluczonych grup społecznych. W projekcie Equal Volunteering są to: bezdomni, bezrobotni i osoby niepełnosprawne.

Na co dzień wolontariusze wspierają następujące placówki: w Krakowie:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Samorządowe Przedszkole nr 92, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 i SOSW Centrum Autyzmu.

W listopadzie 2018 w ramach projektu jego uczestnicy spotkali się  i porozmawiali z osobami ubogimi i bezdomnymi podczas Światowych Dni Ubogich, a także pomogli w  przygotowaniu dla nich posiłków. Wzięli także udział w spotkaniu z uchodźcami podczas którego przygotowali potrawy z krajów, z których pochodzili uchodźcy. Miało to miejsce podczas wydarzenia „Kuchnia spotkania – Meet refugees and their cuisine”

 Uczestnicy projektu w celu poznania innych religii i budowania wśród nich otwartej postawy odwiedzili Centrum Muzułmańskie w Krakowie, gdzie porozmawiali z imamem. Spotkali się z także z rabinem w Centrum Społeczności Żydowskiej i zwiedzili jedną z krakowskich synagog.

Wolontariusze wybrali się do Centrum Integracji Społecznej w Tychach, gdzie mieli okazję poznać osoby bezrobotne i porozmawiać z nimi. Podczas tego spotkania zaprezentowali bezrobotnym kraje z których pochodzą i wspomnieli o sytuacji związanej z bezrobociem w ich krajach. Spotkanie było inspirujące dla wolontariuszy jak i osób bezrobotnych.

W czerwcu 2019 wolontariusze wzięli udział w Dniu Matek Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Podczas tego wydarzenia opiekowali się grupą  dzieci niepełnosprawnych, przygotowując dla nich animacje. Zorganizowali także piknik w Klubie Multi, który miał na celu promocję wielokulturowości wśród dzieci. Wolontariusze przygotowali gry i zabawy wprowadzające najmłodszych w świat różnorodności narodowej i kulturowej.

Uczestnicy projektu odwiedzają placówki edukacyjne, domy kultury, centra aktywności seniora czy domy pomocy społecznej.  Podczas tych wizyt prezentują swoje kraje, tradycje, kulturę, a także częstują potrawami reprezentującymi kuchnię ich narodu.

Udział w projekcie wpływa na rozwój kompetencji uczestników, poszerzenie ich świadomości dotyczącej innych narodów, kultur, problemów społecznych i metod walki z nimi. Dzięki codziennej pracy w placówkach i realizacji działań dodatkowych, wolontariusze zdobywają umiejętności pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku.