Project Description

Projekt “creACTIVE minds” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus
Projekt EVS “creACTIVE minds” został zrealizowany w Krakowie, stolicy Małopolski, mieście kultury, innowacji oraz sztuki. Projekt realizowany jest w odpowiedzi na potrzeby ciągle zmieniającego się wiata, ciągle przenikających się kultur, tak aby dzięki nabytym w trakcie jego trwania kompetencjom i zdolnościom młodzi ludzie mogli stać się obywatelami Europy w pełnym tego słowa znaczeniu, tzn. społecznie świadomymi i aktywnymi jednostkami, które jednocześnie będą zdolne funkcjonować w międzynarodowym środowisku.

Projekt trwał 18 miesięcy, natomiast czas trwania działań wolontariuszy wyniósł 10 miesięcy w przypadku wszystkich uczestników projektu. W ramach projektu “creACTIVE minds” gościliśmy cztery wolontariuszek z Niemiec, Białorusi, Serbii i Grecji. W projekt zaangażowane było 7 organizacji, czterech partnerów zagranicznych wysyłających wolontariuszy oraz trzy lokalne organizacje, Stowarzyszenie Krakowska Fabryka Talentów, Niepubliczny Dom Kultury, Krakowska Fabryka Talentów goszczące wolontariuszy oraz Internationaler Bund Polska – koordynatora projektu, który po raz pierwszy w pełnym wymiarze brał udział w projekcie jako organizacja goszcząca wolontariusza EVS.

Dwie wolontariuszki projektu “creACTIVE minds” Danai z Grecji i Iryna z Białorusi podjęły działania w Stowarzyszeniu Krakowska Fabryka Talentów. Wolontariuszki asystowały w prowadzeniu zajęć, warsztatów oraz współorganizowały wydarzenia, np autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Działania podejmowane w Stowarzyszeniu KFT miały na celu pobudzanie kreatywności młodych osób, a obecność wolontariuszy przyczyniła się do poszerzenia horyzontów beneficjentów Stowarzyszenia, natomiast samym wolontariuszkom dała szansę sprawdzenia się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ivana z Serbii podejęła pracę w Niepublicznym Młodzieżowym Domu Kultury Krakowskiej Fabryki Talentów. W domu Kultury, asystowała nauczycielom podczas zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin: artystyczne, sportowe, edukacyjne. Rolą wolontariuszki było wsparcie edukatorów, wychowawców w trakcie prowadzenia aktywności dla uczestników. Wolontariuszka proponowała także autorskie zajęcia w oparciu o własne zainteresowania i talenty.

Wolontariuszka- Katrin z Niemiec, która podjęła działania w Internationaler Bund Polska asystowała grupie projektowej zajmującej się realizacją programów europejskich. Wolontariuszka pomagała organizować warsztaty, spotkania kulturalne i integracyjne, a ponadto, wspierała fundację w promocji działań podejmowanych przez Wolontariuszy Europejskich. Wolontariuszka asystowała, a z czasem współprowadziła wydarzenia mające na celu promocje Wolontariatu Europejskiego, oraz warsztaty dla młodzieży. Ze względu na pionierski charakter działania, wolontariusz otrzymała specjalne wsparcie od całego zespołu IB Polska.

Wolontariuszki w ramach projektu przygotowały mapę kreatywnego wolontariusza EVS w Krakowie, oraz zorganizowały szereg wydarzeń promujących wolontariat, do udziału w wydarzeniach zaprosiły młode osoby zainteresowane udziałem w projekcie Wolontariatu Europejskiego, przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, potencjalnie zainteresowanych goszczeniem wolontariuszy w swoich placówkach. Wspólnie z wolontariuszami biorącymi udział w innych projektach, wolontariuszki zorganizowały Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Dzięki udziałowi w projekcie wolontariuszki nabyły szeregu umiejętności personalnych, społecznych, jak i zawodowych. Zajęcia w placówkach goszczących były dopasowane do profilu i zainteresowań wolontariuszy, tak aby projekt przyniósł jak najwyższe zadowolenie z osiągniętych wyników uczenia się. Projekt skonstruowany został w taki sposób, aby wolontariuszki nabyły nowych kompetencji w sposób nieformalny, rozwinęły podstawowe umiejętności i wzmocniły poczucie odpowiedzialności społecznej za swoje działania. Przez cały czas swoich działań wolontariuszki pozostawały pod nadzorem opiekunów. Wszyscy wolontariusze biorący udział w projekcie mieli zapewnione stałe wsparcie logistyczne i merytoryczne, kurs języka polskiego oraz opiekę mentora.

Wybrane rezultaty

1) Wolontariuszki zamieściły wpisy na blogu EVS IB Polska, najbardziej aktywna w dodawaniu postów była Katrin z Niemiec. Posty wolontariuszek promowaliśmy w mediach społecznościowych, dzięki czemu o ich działaniach dowiedziała się szersze grono osób – odbiorcy fanpage IB Polska to na dzień składania raportu ponad 1100 osób, dzięki pomocy Katrin, pięknym zdjęciom, dużej ilości dobrych wpisów.

2) W ramach projektu „creACTIVE minds” wolontariuszki stworzyły mapę kreatywnego wolontariusza EVS – podjęły działania by zidentyfikować miejsca przyjazne zagranicznym wolontariuszom, oraz zorganizowały w tych miejscach (w miarę możliwości logistycznych) eventy promujące EVS, pop-up punkt EVS (punkt konsultacji EVS w trakcie Targów Mobilności, Punkt w Centrum Obywatelskim) i warsztaty kreatywne zaadresowane do młodych osób. W każdym z miejsc, wolontariuszki umieszczą zestaw materiałów promocyjnych EVS.

Mapa kreatywnego wolontariusza EVS ma formę interaktywną (http://volunteersmap.ib-polska.pl/) wraz ze stroną internetową przedstawiającą zespół jej twórców. Inni wolontariusze mogli dodawać kolejne miejsca przyjazne wolontariuszom – mapa ewoluuje także po zakończeniu projektu i służy dla kolejnych grup przyjeżdżających na projekty EVS do Krakowa. (jakie kategorie). Wolontariuszki były odpowiedzialne za aspekty logistyczne spotkania oraz jego promocję.

3) Wspólnie z wolontariuszami biorącymi udział w innych projektach, wolontariuszki zorganizowały Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – wydarzenie, w ramach którym wspólnie promowaliśmy idee Wolontariatu Europejskiego oraz koncepcję integracji międzykulturowej. Obył się koncert muzyki greckiej, zaproponowano gry life size packman, zaproszono do udziału w kampanii organizacji Voices – No hate speech movement, można było wziąć udział w projekcie fotograficznym „volunteering lift us up”, zaprezentowane zostały wystawy zdjęć, a wolontariusze otrzymali małe upominki za swoją pracę.

Podczas przygotowań wolontariuszki mogły liczyć na pomoc i wsparcie mentorów, organizacji koordynującej. We wszelkich powstałych materiałach promocyjnych i informacyjnych pojawiła się informacja o programie Erasmus+i Wolontariacie Europejskim.