Project Description

Z dniem 31.12.2022 r. zakończono realizację projektu „Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących”.
Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z okresem zachowania trwałości rezultatów projektu informujemy, że z dniem 01.01.2023 r. uruchomiliśmy rekrutację nowych uczestników do udziału w zajęciach KIS i CIS dla grupy 16 osób.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby w wieku aktywności zawodowej które:
– posiadają orzeczoną niepełnosprawność w tym w szczególności osoby niewidome i niedowidzące;
– są nieaktywne zawodowo;
– zamieszkują na terenie woj. śląskiego
Rekrutacja do CIS/KIS ma charakter ciągły i prowadzona będzie do 31.12.2024 r. (data zakończenia trwałości projektu).
Osoby obejmowane będą wsparciem do wyczerpania limitu 16 miejsc.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
osoba do kontaktu: Paweł Świerzko
tel.: 32 219 10 10
e-mail: pawel.swierzko@ib.de

_______

Projekt „Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” skierowany jest do osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo lub poszukujących pracy w pierwszej kolejności niedowidzących i niewidomych, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Projekt ma na celu aktywną integrację społeczną i zawodową poprzez kompleksową usługę integracji w Centrum Integracji Społecznej w Tychach, Klubie Integracji Społecznej oraz usługi aktywnej integracji obejmujące m.in.:

  • treningi umiejętności dnia codziennego,
  • treningi mobilności,
  • wsparcie tyflopedagogiczne i psychologiczne,
  • doradztwo zawodowe,
  • kursy i staże zawodowe,
  • wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wsparciem objętych zostanie 16 osób, w tym 1 osoba w ramach CIS, 8 osób w ramach usług aktywnej integracji oraz 7 osób w ramach KIS.

Projekt realizowany jest od 1.01.2021 do 31.12.2022, finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu to 394 500,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 335 325,02 zł.

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
osoba do kontaktu: Paweł Świerzko
tel.: 32 219 10 10
e-mail: pawel.swierzko@ib.de