Project Description

Projekt „Be involved” został zrealizowany przy wsparciu finansowych Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w Działaniu”.

Nasz projekt „Be involved!” zrealizowaliśmy w Krakowie. Wolontariusze: Judit z Węgier, Artem z Rosji i Robert z Niemiec, pracowali w Stowarzyszeniu Siemacha. Natomiast jedna z wolontariuszek, Maria z Hiszpanii, pracowała w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes, w Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nasz projekt trwał 18 miesięcy (516 dni).

Celem projektu była edukacja rówieśnicza przez kontakt z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnymi intelektualnie, co w wysokim rozwinęło umiejętności społeczne uczestników.

Kontakt z osobami wykluczonymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym pozwolił na interakcje wolontariuszy z innym sposobem myślenia i spojrzeniem na świat. Zarówno z perspektywy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, osób niepełnosprawnych intelektualnie z Polski jak i przedstawicieli innej kultury. Uczestnicy jak i wolontariusze stworzyli wspólną płaszczyznę dla wzajemnej komunikacji. Przyczyniło się to do dialogu międzykulturowego i rozwoju poczucia tolerancji i zrozumienia dla różnorodności.

Wolontariusze brali też udział w aktywnościach organizowanych przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Zaowocowało to współpracą przy projektach realizowanych przez wolontariusza Roberta. Wolontariusz przy pomocy Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent zorganizował dwudniowy festiwal filmowy BccN Kraków Creative Commons Film Festiwal w czerwcu w Krakowie. W ramach festiwalu w ciągu dwóch dni były pokazane filmy z różnych części globu, od dokumentów do krótkich filmów.

W Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez naszą fundację, zorganizowaliśmy w Tychach w dniu 2 czerwca spotkanie informacyjne promujące idee wolontariatu europejskiego. Podczas spotkania z uczniami i studentami, ale także osobami dorosłymi zainteresowanymi ideą działalności wolontarystycznej, nasi wolontariusze mówili o tym, czym się aktualnie zajmują. Opowiadali o swoich motywacjach do udziału w EVS, o zaangażowaniu społecznym, satysfakcji i korzyściach płynących z EVSu. Spotkanie noszące tytuł „Wolontariat Europejski – nauka i przygoda” zorganizowane zostało w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Wolontariusze razem z koordynatorką projektu wzięli również udział w IX Święcie organizacji pozarządowych.

Zorganizowanym przez Wydział Spraw Społecznych UMK w ramach IX „Święto Organizacji Pozarządowych”. Impreza odbyła się 4 czerwca 2011 r. na terenie Nowej Huty. Święto było adresowane do mieszkańców Krakowa i służyło promowaniu działalności krakowskich organizacji pozarządowych. Wolontariusze, Artem i Judit wzięli także udział w Targach pracy organizowanych prze Centrum Integracji Społecznej, gdzie poprowadzili warsztat o sytuacji bezrobotnych na Węgrzech i w Rosji. Podczas warsztatu poznali sytuację długotrwale bezrobotnych w Polsce, problemy z jakimi borykają się na co dzień. Wolontariusze mieli możliwość zaobserwowania jak osoby długotrwale bezrobotne zabiegają o prace, kiedy spotkali się z potencjalnymi pracodawcami.

Wolontariusze uczestniczyli również w pokazie premierowego spektaklu „Bajki z Pudła” w Teatrze Groteska. Projekt polegał na zaangażowaniu więźniów z Aresztu Śledczego Kraków-Podgórze do stworzenia teatru lalek, z którym wychodzą na zewnątrz. Krótkie bajki z morałem Bruna Ferrero miały być inspiracją, aby robić coś dla innych.

Wolontariusze poprzez codzienne funkcjonowanie w społeczności lokalnej przyczynili się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier.

Poprzez swoje działania upowszechniali także wiedzę na temat swojego kraju rodzinnego, oraz panujących tam tradycji i zwyczajów. Dla osób nie mogących sobie pozwolić na wyjazd zagraniczny było swego rodzaju oknem na świat.