PL Przyjdź na cykl warsztatów, podczas których stworzymy razem ogród!

[ZAPISZ SIĘ]

4 warsztaty pozwolą Ci przejść przez cały proces uprawy.

Na cykl spotkań składają się tematy:

 • przygotowanie donic i ziemi
 • sadzenie roślin
 • przygotowanie naturalnych sposobów ochrony roślin przed szkodnikami
 • pielęgnacja roślin i zbieranie plonów

Podczas zajęć zmieniamy teorię w praktykę – będziemy zbijać deski, kopać w ziemi i próbować owoców prosto z krzaczka!

Zapraszamy zarówno osoby doświadczone, które tęsknią za pracą w ogrodzie jak i nowicjuszy pragnących zdobyć wiedzę. Podczas warsztatów dostępni będą eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania.

*Uczestnictwo w warsztatach jest całkowicie bezpłatne. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby, które chcą uczestniczyć w całości spotkań. Zachęcamy do rezerwowania miejsc!

 

EN Come to the workshop series where we’ll create a garden together!

[SIGN UP]

Four workshops will guide you through the entire cultivation process.

The workshop series covers the following topics:

 • preparing raised beds and soil
 • planting
 • preparing natural methods of plant protection against pests
 • plant care and harvesting

During the sessions, we’ll turn theory into practice – we’ll be hammering boards, digging in soil, and trying fruits straight from the bushes! We welcome both experienced individuals longing to work in the garden and beginners eager to gain knowledge. Experts will be available during the workshops to answer your questions.

*Participation in the workshops is completely free. Priority for workshop participation will be given to individuals who wish to attend all sessions. We encourage you to reserve your spots!

UA Приходьте на цикл майстер-класів, під час яких ми разом створюватимемо сад!

[Зареєструватися]

На 4-х майстер-класах ви матимете можливість спостепігати весь процес вирощування.

Серія зустрічей включає такі теми:

 • підготовка горщиків і грунту
 • посадка рослин
 • приготування природних засобів захисту рослин від шкідників
 • догляд за рослинами та збирання врожаю.

Під час занять ми перетворюємо теорію на практику – будемо ламати дошки, порпатися в землі та смакувати фруктами прямо з куща!

Ми будемо раді бачити учасників досвідчених , які скучили за роботою в саду, так і новачків, які хочуть отримати знання.Під час майстер-класів Експерти будуть готові відповісти на ваші запитання.

*Участь у майстер-класах абсолютно безкоштовна. Пріоритетна участь у майстер-класах надається людям, які бажають взяти участь у повному циклі зустрічей. Закликаємо бронювати місця!

RU Приходите на цикл майстер-классов, во время которых вы сместе создадим сад!

[Зарегистрироваться]

На 4-х мастер-классах вы сможем наблюдать весь процесс выращивания!

Серия встреч включает такие темы:

 • подготовка горшков и грунта
 • посадка растений
 • подготовка природных средств защиты растений от вредителей
 • уход за растениями и уборка урожая

Во время занятий мы превращаем теорию в практику – будем ломать доски, копаться в земле и есть фруктами прямо с куста!

Мы будем рады видеть участников опытных, соскучившихся по работе в саду, так и новичков, которые хотят приобрести знания.Во время мастер-классов эксперты будут готовы ответить на ваши вопросы.

*Участие в мастер-классах абсолютно бесплатное. Приоритетное участие в мастер-классах предоставляется людям, желающим участвовать в полном цикле встреч.

Советуем бронировать места!