Kontakt dla mediów

Maria Wojtacha
maria.wojtacha@ib.de

Internationaler Bund Polska
al. Daszyńskiego 22
31-534 Kraków

Kontakt ogólny – tutaj